Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Digital- Kỹ Năng Thời Đại 4.0

[English Caption Below]

? Giới thiệu về khóa học:

– Kỹ năng kỹ thuật số là các khả năng sử dụng những thiết bị kỹ thuật số, các ứng dụng truyền thông và mạng để truy cập và quản lí thông tin.

– Khóa học này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng kỹ thuật số của mình để phục vụ cho việc học tập, đời sống, công việc và bạn sẽ học được cách điều hướng mạng một cách hiệu quả và an toàn.

 

? Cuối khóa học này, bạn sẽ có thể:

– Giải thích được làm thế nào để đăng kí và đăng nhập vào các trang web, điều hướng mạng, tạo hồ sơ phương tiện truyền thông mạng xã hội cho các nền tảng nổi tiếng

– Cộng tác, làm việc trực tuyến một cách an toàn và sử dụng các cộng đồng mạng để phát triển kĩ năng của bạn và nhận được sự hỗ trợ cũng như những hiểu biết về tầm quan trọng của mạng học tập cá nhân

– Xác định và phân biệt những thông tin nội dung trực tuyến nào là đáng tin cậy và không đáng tin cậy

– Nghiên cứu và tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ việc làm, học tập và cuộc sống thường nhật của bạn

– Sản xuất nội dung kỹ thuật số tiên tiến và đăng tải lên các nền tảng phù hợp

 

? Thông tin khóa học:

– 100% online

– Thời gian: 3 giờ/ tuần trong 4 tuần

– Ngôn ngữ: Tiếng anh

– Cung cấp bởi: King’s College London

 

? Đăng kí ngay tại: https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills

⚠️ Lưu ý: King’s College London cung cấp cho tất cả những ai tham gia khóa học này một bản nâng cấp miễn phí để bạn có thể trải nghiệm đầy đủ lợi ích của việc học trực tuyến miễn phí. Điều này có nghĩa là bạn sẽ được:

✔Truy cập không giới hạn vào khóa học này

✔Bao gồm bất kì bài báo, video, nhận xét và những câu hỏi

✔Một giấy chứng nhận PDF để chứng tỏ sự thành công của bạn khi bạn đủ điều kiện nhận

______________

? About this course:

– Digital skills are a range of abilities to use digital devices, communication applications, and networks to access and manage information.

– This coursse will Improve your digital skills for study, life and work, and learn how to navigate the web effectively and safely.

 

? By the end of the course, you‘ll be able to:

– Demonstrate how to register and log in to websites, navigate the web, create social media profiles for well known platforms

– Collaborate and work together safely online and use online communities to develop your skills and receive support, as well as understand the importance of a personal learning network

– Identify and discriminate between trustworthy and untrustworthy communications and content online

– Investigate and search for resources to support your job-seeking, studies and daily life

– Produce advanced digital content and post it to appropriate platforms

 

? Course information:

– 100% online

– Duration: 3 hours/ week for 4 weeks

– Language: English

– Offerd by: King’s College London

 

?  Register now: https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills

⚠️ Note: King’s College London are offering everyone who joins this course a free digital upgrade, so that you can experience the full benefits of studying online for free. This means that you get:

✔Unlimited access to this course

✔Includes any articles, videos, peer reviews and quizzes

✔A PDF Certificate of Achievement to prove your success when you’re eligible

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7029

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam