Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Chấm Dứt Trì Hoãn Để Đạt Được Công Việc Yêu Thích

📍 NO DEADLINE

[English caption below] 

💥 Khoá học này dành cho những người học gặp khó khăn trong công việc và sự nghiệp. Bạn sẽ học được cách ngăn chặn sự trì hoãn và tự trang bị cho bản thân sự tự tin để tiếp tục bước trên con đường của mình. Bạn cũng sẽ tìm được cách tránh xa khỏi những “chướng ngại vật” làm chúng ta xao nhãng.

💥 Khoá học này chắc chắn không thể là “liều thuốc thần” có thể giúp bạn bước tới thành công, nhưng đây sẽ là hành trang quan trọng nhất mà bạn cần có để đối mặt với những vấn đề của bản thân. Trong suốt khoá học, bạn sẽ được giới thiệu những kỹ năng cơ bản về tự phát triển bản thân, khám phá bản thân mình cũng như những công cụ cần thiết để theo đuổi đam mê và thành công.

📍 Thông tin khoá học:

  • Giảng viên: Pavel Kochkin – Chuyên gia Nhân sự – Quản trị.
  • Nền tảng: Edx
  • Thời lượng: 2 – 6 tiếng trong 5 tuần.
  • Hình thức: Online
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⭐️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: https://bit.ly/3umj1iH

——————–

[Online] Chasing your Dream: How to End Procrastination and Get a Job You Love

💥 This course is for those who may feel a little stuck in their careers. You’ll learn how to resist procrastination and engage a process of self-determination. You’ll find ways to contend with the “bumps” that prevent us from moving in the direction.

💥 This course can’t promise a magic pill, but it will offer the tools for solving key problems that can hinder self-fulfillment. You will gain the basic skills of self-development, explore some well-considered hypotheses of future development, and build the tools you’ll need to follow your passion and success.

📍 About this course:

  • Instructors: Pavel Kochkin – Expert in HR-consulting, coach, business-advisor
  • Platform: Edx
  • Duration: 2 – 6 hours in 5 weeks
  • Language: English
  • 100% Online

⭐️ For more information and enrollment: https://bit.ly/3umj1iH

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Phu Nguyen Ngoc

anhphu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...