Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Các Nguyên Tắc Cơ Bản Của Cấu Trúc Thị Trường Từ Học Viện Tài Chính New York

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

💰 Được giảng dạy bởi những giảng viên có hàng chục năm kinh nghiệm tại Phố Wall, khóa học kinh tế và tài chính này cung cấp cho sinh viên nền tảng cơ bản về cấu trúc thị trường, khoa học cấu trúc thị trường và cơ học thị trường. Bạn sẽ nghiên cứu về các yếu tố và khái niệm chính hình thành thị trường và xác định sự phát triển của nó. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về những người tham gia thị trường chính bao gồm các nhà tạo lập thị trường, nhà môi giới, nhà quản lý tài sản, quỹ đầu cơ và hơn thế nữa. Khóa học miễn phí này là một sự mở đầu tuyệt vời về cấu trúc thị trường. 

📊 Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Học viện Tài chính New York
 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 1 tuần, 1-2 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Chris White
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

📊 Nội dung khóa học:

Khóa học cũng cấp những yếu tố cơ bản về cấu trúc thị trường, bao gồm những người tham gia thị trường chính và yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường

 • Nhận biết thị trường nói chung
 • Nhận biết hai khía cạnh của cấu trúc thị trường
 • Xác định sự khác biệt giữa OTC và Hệ thống trao đổi
 • Nhận biết cách xác định những người tham gia thị trường
 • Giải thích khái niệm thanh khoản
 • Xác định các yếu tố chính của cơ chế thị trường tài chính
 • Nhận biết tần suất giao dịch ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thị trường

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.edx.org/course/fundamentals-of-market-structure

——————-

[Online] Fundamentals of Market Structure

💰 Taught by instructors with decades of experience on Wall Street, this economics and finance course provides students with a basic foundation in market structure, market structure science, and market mechanics. You’ll learn about the major elements and concepts that form a market and determine its development. You’ll also learn about key market participants including market makers, brokers, asset managers, hedge funds and more. This free course is a great introduction to market structure.

📊 Information about the course:

 • Provided by: New York Institute of Finance
 • Platform: edX
 • Length: 1 weeks, 1-2 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructor: Chris White
 • Price: Free

📊 What you’ll learn:

Learn the basics of market structure, including key market participants and what determines a market’s development.

 • Recognize markets in general
 • Recognize the two dimensions of market structure
 • Identify the differences between OTC and Exchange Systems
 • Recognize how to define market participants
 • Explain the concept of liquidity
 • Identify the key elements of financial market mechanics
 • Recognize how transaction frequency influences market evolution

📌Further information and register at: https://www.edx.org/course/fundamentals-of-market-structure

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14759

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Phương Nghi

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com