Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Biến Thách Thức Thành Cơ Hội

[English caption below]

🔥 Trong môi trường làm việc cạnh tranh gay gắt, việc thể hiện khả năng biến những thách thức thành cơ hội chính là một  cách thức quan trọng để trở nên nổi bật trong mắt các nhà tuyển dụng cũng như cấp lãnh đạo/quản lý hiện tại của bạn. Trong khóa học này, bạn sẽ tham gia vào quá trình chủ động xác định một thách thức cụ thể, lên kế hoạch giải quyết thách thức, thu thập và phân tích dữ liệu/thông tin để tạo niềm tin cho cấp lãnh đạo về những giải pháp của mình, triển khai giải pháp dựa trên dữ liệu đã thu thập và đánh giá sự thành công của giải pháp đã đề ra.

📍 THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

 • Tài trợ: trường Đại học California, San Diego
 • Nền tảng: Coursera
 • Giảng viên: Drew Dougherty, Josh Shapiro
 • Bao gồm: 4 bài học
 • Thời gian: 2-3 tiếng/ tuần
 • Cấp độ: Sơ cấp 
 • Hình thức: 100% online 
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh

📍 ĐĂNG KÝ:

👉 Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay tìm hiểu và đăng ký ngay tại đây: https://www.coursera.org/learn/converting-challenges-into-opportunities 

————————-

🔥 In a very competitive workplace, demonstrating your ability to turn challenges into opportunities is an important way to stand out to hiring managers and to your existing management/leadership. In this course, you will engage in an active process of identifying/defining a specific challenge,  generating  a plan to address the challenge, collecting and analyzing data/information in order to sell your solution to your leadership, implementing your data-driven solution, and evaluating success of the solution.

📍 ABOUT THIS COURSE:

 • Offered by: University of California San Diego
 • Foundation: Coursera
 • Instructors: Drew Dougherty, Josh Shapiro
 • Syllabus: 4 lessons
 • Hours to complete: 2-3 hours/week
 • Level: Beginner Level
 • 100% online
 • Language: English

📍 ENROLLMENT:

👉 You can enroll in this course for free right here: https://www.coursera.org/learn/converting-challenges-into-opportunities 

You may also like...