Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Tổng Quan Về Phân Tích Kinh Doanh Từ Đại Học Illinois

KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KINH DOANH TỪ ĐẠI HỌC ILLINOIS

English Caption Below

🌟 GIỚI THIỆU:

Các khóa học trực tuyến là một cách tuyệt vời để tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời do Đại học Illinois tại Urbana-Champaign cung cấp với các khóa học cấp chứng chỉ trực tuyến. Các khóa học này sẽ cải thiện đáng kể triển vọng giáo dục và nghề nghiệp của bạn.

Đại học Illinois đang giới thiệu khóa học trực tuyến miễn phí này có tên là “Tổng quan về điều hành phân tích kinh doanh” khóa học trực tuyến mở dành cho các ứng viên đạt thành tích cao. Khóa học sẽ tập trung vào việc hiểu các khái niệm phân tích chính và bề rộng của các khả năng phân tích. Thông qua khóa học, lớp học sẽ khám phá hàng chục vấn đề và giải pháp phân tích trong thế giới thực trên hầu hết các ngành và chức năng kinh doanh chính.

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

Nhà cung cấp:  Đại học Illinois

Chủ đề:  Kinh doanh

Thời lượng:  4 tuần

Ngày bắt đầu:  Mở

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

📍 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/business-analytics-executive-overview

⏰ No Deadline

 

FREE ONLINE COURSE OVERVIEW OF BUSINESS ANALYSIS FROM ILLINOIS UNIVERSITY

🌟 INTRODUCTION:

★ Online courses are a great way to focus on your career goals. So here is the great opportunity offered by the University of Illinois at Urbana-Champaign with online certification courses. These courses will dramatically improve your education and career prospects.

★ The University of Illinois is offering this free online course called “Overview of Business Analytics Operations,” an open-ended online course for high performing candidates. The course will focus on understanding the key analytical concepts and the breadth of analytical capabilities. Through the course, the classroom will explore dozens of real-world analytical problems and solutions across most major business disciplines and functions.

🌟 COURSE INFORMATION:

★ Provider: University of Illinois

★ Subject: Business

★ Duration: 4 weeks

★ Start date: Open

🌟 HOW TO REGISTER:

📍 Register now at: https://www.coursera.org/learn/business-analytics-executive-overview

⏰ No Deadline

 

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...