Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khởi Nghiệp Tinh Gọn (The Lean Startup)

❤ NO DEADLINE

[English caption below]

📣 Một công ty khởi nghiệp không phải là phiên bản “ngôi nhà búp bê” của một doanh nghiệp lớn hơn. Tác giả Eric Ries cho biết, đó là một tổ chức con người đang cố gắng bắt đầu một cái gì đó mới trong những điều kiện cực kỳ không chắc chắn. Không phải là một số nhà sáng lập có những ý tưởng tốt hơn những người khác, và đây là điều quyết định thành công. Điều khác biệt của một doanh nghiệp đã ra mắt thành công là người có thể khai phá những ý tưởng tốt nhất dưới sự ép buộc – những người có thể tìm thấy “trục xoay” – điểm sáng tạo lại khi họ nhận ra rằng những ý tưởng ban đầu của họ cần được trang bị lại. Và quan trọng hơn, họ có thể tìm thấy thị trường của mình trước khi hết nguồn vốn.

❤ Thông tin khóa học

 • Giảng viên: Eric Ries
 • Nền tảng:  Udemy
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 1 tiếng 28 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

❤ Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/2PfJnUN

——————————————————

❤ NO DEADLINE

📣 A startup is not a “doll house” version of a larger enterprise. It’s a human institution trying to start something new under extreme conditions of uncertainty, says author Eric Ries. It’s not that some founders have better ideas than others, and this is what dictates success. What differentiates a successfully launched enterprise is one who can unearth the best ideas under duress – those who can find “the pivot”- the point of reinvention when they realize that their original ideas need retooling. And, more critically, that they can find their market before they run out of money.

❤ About this course

 • Instructor: Eric Ries
 • Foundation: Udemy
 • Subject: Business
 • Price: Free
 • Length:  1hr 28min
 • Language: English
 • 100%  online

❤ Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/2PfJnUN

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...