Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Cách Đối Phó Với Căng Thẳng

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Cuộc sống của mỗi người đều có những thử thách và tình huống áp lực cao. Nếu bạn không biết cách xử lý căng thẳng, nó có thể âm thầm tác động đến sự ổn định trong cuộc sống của bạn. Trong tình huống như vậy, bạn thậm chí có thể không biết tại sao điều này lại xảy ra với bạn.
 • Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu “điều gì đang xảy ra với bạn và tại sao”. Và chỉ khi biết những khía cạnh sâu sắc hơn của vấn đề, bạn mới có thể làm gì đó với chúng. Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp một kỹ thuật thư giãn sẽ giúp bạn nhẹ nhõm ngay lập tức.

📌Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Hiểu được các nguyên nhân chưa biết tới đằng sau căng thẳng
 • Tìm hiểu các chiến lược giúp giải tỏa ngay lập tức
 • Xác định và hiểu những lý do cá nhân đằng sau căng thẳng
 • Phát triển khả năng ngăn chặn chu kỳ căng thẳng
 • Phát triển thái độ kiểm soát và bình tĩnh

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Người hướng dẫn: Kamal Khurana
 • Thời lượng: 1 giờ 51 phút
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: Udemy

🔥Đăng ký tại đây: https://www.udemy.com/course/stress-management-practical-steps-ways-to-deal-with-stress/

———————————————————————————————————————-

⚡Overview:

 • Everyone’s life has challenges & high pressure situations. If you do not know how to handle stress, it can silently impact stability in your life. In such a situation you may not even know why this is happening to you.
 • This course will help you understand “what’s happening with you and why”. And only when you know the deeper aspects of the problem at hand, you can do something about them. Also you will be provided with a relaxation technique which will get you immediate relief.

📌What you’ll learn:

 • Understand the unknown dynamics behind stress
 • Learn Strategies that get immediate relief
 • Identify and Understand the personal reasons behind stress
 • Develop capability to stop the cycle of stress
 • Develop an Attitude of Control & Composure

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 1 hour 51 minutes
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: Udemy

🔥Apply here: https://www.udemy.com/course/stress-management-practical-steps-ways-to-deal-with-stress/

 

 

 

 

 

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com