Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khoa Học Cơ Bản: Tìm Hiểu Các Thí Nghiệm

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Mô tả

Khóa học thực hành này nhằm mục đích giúp bạn bắt đầu hình thành tư duy như một nhà khoa học bằng cách thực hiện các thí nghiệm ở nhà và có những quan sát mang tính khoa học.

Bạn sẽ thực hiện những thí nghiệm đơn giản để chiết xuất DNA từ trái cây, rau quả, quan sát sự thẩm thấu và tiêu hủy củ khoai tây bằng cách nướng nó. Bạn cũng sẽ tìm hiểu xem những chất lỏng khác nhau thì hoạt động như thế nào khi đông lại và đồ ăn hàng ngày thì chứa lượng nước là bao nhiêu.

Khi thử nghiệm các thí nghiệm này, bạn sẽ phát triển các kỹ năng quan trọng trên nền tảng khoa học bao gồm quan sát, ghi chép, phân tích dữ liệu và cách kiểm soát một thí nghiệm. Sau khi kiểm tra kết quả thí nghiệm, bạn hãy chia sẻ nó với những người học khác và thảo luận về những cái bạn tìm thấy.

🔥 Yêu cầu

 • Khóa học miễn phí này dành cho bất cứ ai có hứng thú với việc quan sát khoa học thông qua các thí nghiệm và không yêu cầu phải có kinh nghiệm trước đó về lĩnh vực này.
 • Các thí nghiệm có cả ở nhiệt độ thấp và cao nên những bạn học nhỏ tuổi cần có sự giám sát bên cạnh. Để tạo tài khoản OpenLearn, bạn phải từ 13 tuổi trở lên. Người lớn có thể sẽ dùng tài khoản OpenLearn của họ để giám sát trẻ nhỏ trong khóa học cũng như hỗ trợ chúng trong các thí nghiệm.
 • Tất cả các thí nghiệm có thể được thực hiện với các vật dụng bạn sẽ tìm thấy trong bất kì một một nhà bếp nào, cụ thể hơn ở Phần giới thiệu về Tuần 1 sẽ cung cấp danh sách đầy đủ các thiết bị cần có.

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Bắt đầu suy nghĩ một cách chặt chẽ và khoa học
 • Nhận ra sự ảnh hưởng của việc thiết kế thí nghiệm và các biến trong thí nghiệm
 • Tìm hiểu xem thế giới xung quanh bạn vận hành như thế nào

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 12 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/36RYJ7f

—————————————————————

🔥 Introduction

This practical, hands-on course aims to help you start thinking like a scientist by carrying out experiments at home and making scientific observations.

You will carry out simple experiments to extract the DNA from fruit or vegetables, observe osmosis in action and bake a potato to destruction! You’ll also investigate how different liquids behave when frozen and how much water an everyday food item contains.

As you carry out these experiments you will develop important science-based skills including observation, record-keeping, data analysis and how to control an experiment. After examining your results, you will share them with other learners and discuss your findings.

🔥 Requirements

This free course is intended for anyone with an interest in making scientific observations through experimentation, and does not require any previous experience of studying the subject.

The experiments do involve both hot and cold temperatures so younger learners may need supervision. To create an OpenLearn account, you must be aged 13 years or over. Adults may want to use their own OpenLearn account to supervise younger learners on the course, and assist with the experiments.

All of the experiments can be carried out with items you would find in a typical kitchen, but the Introduction to Week 1 provides a full equipment list.

🔥 What will you learn from this course?

 • Start thinking in a rigorous and scientific way
 • Recognize the influence of experimental design and variables
 • Consider how the world around you works.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time: 12 hours
 • Language: English
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: https://bit.ly/36RYJ7f

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27206


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Lan

tranthilananh.ivolunteer@gmail.com