Deadline: 08/09/2021

[Đức] Học Bổng Toàn Phần DAAD-STIBET Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Học Kỳ Mùa Đông

[Deadline: 08/9/2021]

⚡️ Tiêu chí: 

 • Sinh viên quốc tế của TU Dresden ở cấp độ bằng tốt nghiệp, cử nhân, thạc sĩ (ngoại trừ các Chương trình Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh) hoặc sinh viên dự thi cấp tiểu bang
 • Sinh viên quốc tế của TU Dresden theo học các Chương trình Thạc sĩ Quốc tế (Các Chương trình Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh) chỉ được đăng ký Học bổng cho việc hoàn thành chương trình học trong khuôn khổ chương trình học bổng STIBET III – Quỹ Phù hợp vì các quỹ này là độc quyền dành cho sinh viên quốc tế của các Chương trình Thạc sĩ Quốc tế.
 • Sinh viên trao đổi ,chỉ học một hoặc hai học kỳ tại TU Dresden và không được lấy bằng cấp tại TU Dresden, không đủ điều kiện để đăng ký các học bổng đó
 • Ứng viên theo học tại TU Dresden và ứng viên không đăng ký học tại TU Dresden tại thời điểm nộp đơn xin học bổng sẽ không được hỗ trợ với các học bổng này
 • Thông tin dành cho  sinh viên tiến sĩ  muốn đăng ký học bổng có tại Graduate Academy of TU Dresden

⚡️ Yêu cầu: 

Học bổng được cấp cho những sinh viên có thành tích học tập tốt (điểm trung bình ít nhất là 2,5) và đạt được bằng cấp trong vòng một năm (đăng ký luận văn cuối khóa hoặc đạt ít nhất 75% số tín chỉ). Không thể kết hợp học bổng này với học bổng khác (bất kể số lượng của loại học bổng và suất học bổng) cũng như kết hợp học bổng có thu nhập vượt quá 450 Euro.

⚡️ Mức học bổng:  300 EUR  mỗi tháng

⚡️ Thời gian tài trợ:

 • 1 tháng 4 – 30 tháng 9 (học kỳ mùa hè)
 • 1 tháng 10 – 31 tháng 3 (học kỳ mùa đông)

⚡️ Thời gian học bổng: 3 tháng (tối đa cho đến hết hạn nộp luận văn cuối khóa)

⚡️ Hạn nộp hồ sơ:

 • 8 tháng 3  cho giai đoạn 1 tháng 4 – 30 tháng 9 (kỳ hè)
 • 8 tháng 9  cho giai đoạn 1 tháng 10 – 31 tháng 3 (kỳ đông)

⚡️ Các tài liệu cần có: 

 • Đơn đăng ký Học bổng STIBET (sinh viên quốc tế của Chương trình Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh chỉ được yêu cầu đăng ký Học bổng cho việc hoàn thành chương trình học trong khuôn khổ chương trình học bổng STIBET III – Quỹ phù hợp)
 • Bảng điểm do nơi đào tạo cấp
 • Xác nhận của nơi đào tạo có  ghi rõ số tín chỉ đạt được cũng như điểm trung bình chung (Xác nhận phải được nộp vào cuối thời gian nộp đơn, ngay cả khi bạn không đạt được 75 phần trăm số tín chỉ hoặc đăng ký làm luận văn cuối khóa. Trong trường hợp đó, đơn xác nhận phải được nộp trước ngày 15 tháng 4 đối với học bổng vào học kỳ mùa hè hoặc trước ngày 15 tháng 10 đối với học bổng vào học kỳ mùa đông)

⚡️ Link: tại đây

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27215


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Nguyễn

ngdieulinh.ivolunteer@gmail.com