Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khả Năng Lãnh Đạo

🏳️‍🌈 NO DEADLINE

[English caption below]

✔ Khóa học MIỄN PHÍ này sẽ cung cấp cho bạn góc nhìn về khả năng lãnh đạo. Từ lý thuyết đến thực hành – bạn sẽ được học mọi thứ về lãnh đạo. Chúng tôi sẽ đưa bạn đến một cuộc hành trình vòng quanh thế giới và thảo luận về phong cách lãnh đạo của các nhà lãnh đạo khác nhau. Bạn sẽ ngạc nhiên khi tìm hiểu phong cách lãnh đạo từ 500 CEO tài ba đến những nhà lãnh đạo start-up.

🏳️‍🌈 Bạn sẽ được học

 • Khả năng lãnh đạo
 • Quản lý và lãnh đạo
 • Thay đổi cách quản lý

🏳️‍🌈 Thông tin khóa học

 • Giảng viên: Dr. Sayem Hossain
 • Nền tảng: Udemy
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 41 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

🏳️‍🌈 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3vzQiaL

——————————————————

🏳️‍🌈 NO DEADLINE

✔ This FREE course will give you an inside out perspective about leadership. From theory to practice – you will learn everything about leadership. We will take you to a journey around the world and discuss the leadership styles of different leaders. You will be amazed to learn the leadership styles from fortune 500 CEOs to humble startup leaders.

🏳️‍🌈 What you’ll learn

 • Leadership
 • Management and leadership
 • Change management

🏳️‍🌈 About this course

 • Instructor: Dr. Sayem Hossain
 • Foundation: Udemy
 • Subject: Business
 • Price: Free
 • Length: 41mins
 • Language: English
 • 100%  online

🏳️‍🌈 Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/3vzQiaL

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...