Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Hành Trình Khám Phá Vũ Trụ Của Con Người

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

👩‍🚀 Khóa học này mang lại cái nhìn tổng quát về các lần con người bay vào vũ trụ, từ chuyến đi đầu tiên của Nga, Mỹ. Những ai tò mò về vũ trụ cũng như quan tâm đến quá trình loài người khám phá vũ trụ nhất định không được bỏ qua khóa học thú vị này.

👨‍🚀 Lộ trình học:
• Phần 1: Apollo 11 bay lên Mặt Trăng
• Phần 2: Điều chúng ta nghĩ về du hành vũ trụ
• Phần 3: Các tên lửa đầu tiên
• Phần 4: Hành trình khám phá vũ trụ đầu tiên của Nga
• Phần 5: Chương trình bay không gian Sao Thủy
• Phần 6: Chương trình bay không gian Gemini
• Phần 7: Chương trình bay không gian Apollo
• Phần 8: Các trạm vũ trụ đầu tiên
• Phần 9: Sự hợp tác trong việc nghiên cứu vũ trụ học của Mỹ và Nga
• Phần 10: Trạm vũ trụ Mir của Nga
• Phần 11: Các tai nạn bay trong không gian

👩‍🚀 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Houston
• Nền tảng: coursera
• Hình thức: 100% online
• Giảng viên: Dr. Chuck Layne
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 21 tiếng

👨‍🚀 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://www.coursera.org/learn/human-spaceflight
_________________________________

👩‍🚀 This course provides a view of the history of spaceflight, from early writings telling of human’s fascination of space through the early Russian and American space stations. Developed as an interesting and entertaining slice of space history that is accessible to anyone with an interest in human spaceflight.

👨‍🚀 Syllabus:
• Unit 1: Apollo 11 Moon Landing
• Unit 2: Humankind’s Musings on Space Travel
• Unit 3: Early Rocketry
• Unit 4: Early Soviet Space Program
• Unit 5: Mercury Program
• Unit 6: Gemini Program
• Unit 7: Apollo Program
• Unit 8: Early Space Stations
• Unit 9: Soviet – US Collaboration in Space
• Unit 10: Soviet and Russian Mir Space Station
• Unit 11: Spaceflight Disasters

👩‍🚀 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: University of Houston
• Foundation: cousera
• 100% online
• Instructor: Dr. Chuck Layne
• Language: English
• Duration: 21 hours

👨‍🚀 ENROLL FOR FREE AT:

https://www.coursera.org/learn/human-spaceflight

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com