Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Công Nghệ Bitcoin Và Tiền Điện Tử

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

💖 Giới thiệu chung:

Để thực sự hiểu điều gì đặc biệt về Bitcoin, chúng ta cần hiểu cách nó hoạt động ở cấp độ kỹ thuật. Chúng tôi sẽ giải quyết các câu hỏi quan trọng về Bitcoin, chẳng hạn như:

 • Bitcoin hoạt động như thế nào? Điều gì làm cho Bitcoin khác biệt? Bitcoin của bạn an toàn đến mức nào? Người dùng Bitcoin ẩn danh như thế nào? Điều gì quyết định giá Bitcoin? Tiền điện tử có thể được quản lý không? Tương lai có thể giữ được gì?

Sau khóa học này, bạn sẽ biết mọi thứ bạn cần để có thể tách sự thật khỏi hư cấu khi đọc các tuyên bố về Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Bạn sẽ có nền tảng khái niệm mà bạn cần để thiết kế phần mềm an toàn tương tác với mạng Bitcoin. Và bạn sẽ có thể tích hợp các ý tưởng từ Bitcoin vào các dự án của riêng mình.

📘 Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về tiền điện tử
 • Cơ chế của Bitcoin
 • Cách lưu trữ và sử dụng Bitcoin
 • Khai thác Bitcoin
 • Bitcoin và ẩn danh
 • Tương lai của Bitcoin?

🌟 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Giáo sư Arvind Narayanan
 • Cung cấp bởi: Đại học Princeton
 • Thời gian: 23 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

💌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/cryptocurrency

——————–

💖 General introduction:

To really understand what is special about Bitcoin, we need to understand how it works at a technical level. We’ll address the important questions about Bitcoin, such as:

How does Bitcoin work? What makes Bitcoin different? How secure are your Bitcoins? How anonymous are Bitcoin users? What determines the price of Bitcoins? Can cryptocurrencies be regulated? What might the future hold?

After this course, you’ll know everything you need to be able to separate fact from fiction when reading claims about Bitcoin and other cryptocurrencies. You’ll have the conceptual foundations you need to engineer secure software that interacts with the Bitcoin network. And you’ll be able to integrate ideas from Bitcoin in your own projects.

📘 Course content:

 • Introduction to Crypto and Cryptocurrencies
 • Mechanics of Bitcoin
 • How to Store and Use Bitcoins
 • Bitcoin and Anonymity
 • The Future of Bitcoin?

🌟 Course information:

 • Teacher: Arvind Narayanan
 • Offered by: Princeton University
 • Time: 23 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

💌 Register now at: https://www.coursera.org/learn/cryptocurrency

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...