Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Các Nguyên Tắc Và Quy Trình Của Trải Nghiệm Người Dùng (UX) Từ Đại Học Michigan

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

💥 Trong khóa học này, bạn sẽ được giới tiệu những chủ đề chủ chốt trong lĩnh vực nghiên cứu và thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), xây dựng những kĩ năng cần thiết cho bản thân và có cái nhìn tổng quát về UX.

 • Khóa học được hướng dẫn bởi những chuyên gia tại Đại học Michigan, vì thế bạn sẽ học được một cách chính xác về những yếu tố góp phần cho sự hiệu quả của nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX Design).
 • Bạn sẽ được học về quá trình tiến hành phỏng vấn trải nghiệm người dùng (UX interviews), đánh giá, phân tích sản phẩm và những hệ thống áp dụng những nguyên tắc trọng điểm của thiết kế.
 • Bên cạnh đó, khóa học còn giúp bạn tìm hiểu về kĩ thuật phát thảo UX và khám phá các thuật ngữ của thiết kế giao diện người dùng (UI).

1️⃣ Nội dung khóa học:

 • Tìm hiểu trải nghiệm người dùng là gì? Nghiên cứu và thiết kế trải nghiệm người dùng là gì?
 • Tổng quan về thiết kế trải nghiệm người dùng.
 • Cách con người tiếp nhận thông tin và cách họ hành động.
 • Thiết kế thực nghiệm
 • Đánh giá thực nghiệm và tóm gọn nội dung khóa học.

2️⃣ Điều bạn sẽ đạt được sau khóa học:

 • Khám phá ra những kĩ năng cần thiết cho nghiên cứu và thiết kế trải nghiệm người dùng.
 • Đánh giá nhu cầu người dùng và những thiết kế khả dụng.
 • Thực hiện bài đánh giá về tính khả dụng với quy mô nhỏ.
 • Phản ánh cách các nhà thiết kế trải nghiệm người dùng sử dụng việc phác thảo và tạo mẫu để phát triển ý tưởng thiết kế.
 • Khám phá cách kết hợp vấn đề trọng tâm của người dùng vào quá trình thiết kế.
 • Mô tả những đặc điểm trọng tâm của hành vi con người và ảnh hưởng của họ đến việc thiết kế trong hệ thống tương tác.

3️⃣ Đối tượng khóa học:

 • Dành cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về UX, các nguyên tắc và quy trình của nó, cũng như nghiên cứu trải nghiệm người dùng.

👉 Đăng ký TẠI ĐÂY

——————————————————————————————————————–

💥 Discover UX research and design tools and learn the value of user-centred design

 • On this UX course, you’ll be introduced to key topics in the fields of UX research and design, and build your skills and understanding of UX.
 • Learn how to do effective UX research and conduct UX interviews
 • Led by experts at the University of Michigan, you’ll learn exactly what’s involved in conducting effective UX research.
 • You’ll learn about the process of conducting UX interviews and evaluating and analysing products and systems using the core principles of good design.

💥Discover the art of UX sketching

As well as exploring the role and skills of UX researchers, you’ll have the chance to learn about UX sketching and prototyping for developing new design concepts.

As you explore the fascinating the work involved in UX Design, you’ll discover new design solutions and learn how to create UX prototypes at different levels of fidelity (different stages of intricacy).

💥Explore UI design Heuristics

This UX training course will also enable you to probe deeper into design principles as you learn about design heuristics and how they should impact the UX design process.

Through an exploration of the different phases of UX research and design, this course will ultimately enable you to discover how to learn from inevitable design mistakes, improve on them, and work towards creating a product with a great UX.

💥What topics will you cover?

 • What is UX? What are UX Research and Design?
 • UX Design Overview
 • How Do People Perceive Information?
 • How Do People Act in the World?
 • Design Heuristics
 • Heuristic Evaluation and Course Wrap-up

💥When would you like to start?

Start straight away and learn at your own pace. If the course hasn’t started yet you’ll see the future date listed below.

💥What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Explore the skills needed for UX research and design
 • Assess user needs and assess possible designs
 • Perform a micro-usability test
 • Reflect on how UX designers use sketching and prototyping to develop design concepts
 • Explore how to incorporate a user-centered focus into the design process
 • Describe the key features of human behavior and their impact on the design of interactive systems
 • Apply techniques for critiquing and designing interactive systems based on human capabilities and behavior

💥Who is the course for?

This course is designed for anyone who wants to gain UX training and experience in UX principles and processes, as well as UX research.

 

This course is part of the University of Michigan’s program, User Experience Research and Design.

👉 Register at HERE

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com

You may also like...