Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cấu Tạo Từ Trong Tiếng Anh

?NO DEADLINE

English Caption Below

?Giới thiệu chung:

Khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí này sẽ dạy bạn về các dạng từ trong tiếng Anh. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các tiền tố và hậu tố để tạo thành từ ngữ mới từ các từ ngữ cũ, đồng thời làm giàu thêm vốn từ vựng tiếng Anh của bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách các tính từ được sử dụng để mô tả các danh từ tiếng Anh và mô tả cảm xúc của bạn. Khóa học miễn phí này giúp cải thiện tiếng Anh của bạn bằng các mẹo, ví dụ và bài tập.

?Mô tả khóa học:

✔ Khóa học ngữ pháp tiếng Anh này trước tiên sẽ giới thiệu cho bạn về hậu tố và nguyên tố. Bạn sẽ nghiên cứu danh sách các hậu tố sẽ giúp bạn hình thành từ mới cũng như tìm hiểu cách gerunds có thể được sử dụng với các từ khác trong một cụm từ

✔ Khóa học cũng sẽ dạy bạn cách tạo tính từ bằng cách thêm các chữ cái vào cuối từ hay đầu 1 từ, chẳng hạn như “wealth + y = wealthy”  và “un + happy = unhappy”

✔ Sau đó, bạn sẽ nghiên cứu cách tạo ra các tính từ bởi các từ khác bằng cách sử dụng các hậu tố ví dụ như “physic” và “physical”’

✔ Khóa học cũng sẽ dạy bạn cách thêm tiền tố và hậu tố cho các từ (được gọi là morphemes) khi bạn thay đổi hình thức của chúng

✔ Đến cuối khóa học tiếng Anh miễn phí này, bạn sẽ hiểu rõ hơn nhiều về các dạng từ cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng đúng âm điệu và cao độ khi nói

✔ Khóa học có một dàn ý dễ hiểu được thiết kế để giúp cho quá trình học tập của bạn trở nên thực sự thú vị

?Bạn sẽ học từ khóa học này:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Xác định các hậu tố là gì và giải thích cách chúng được sử dụng
 • Giải thích gerunds là gì, xác định hình thức của chúng và chứng minh cách chúng được sử dụng giống như danh từ
 • Mô tả cách các tính từ được hình thành bằng cách sử dụng các từ khác và giải thích vai trò của các hậu tố (morphemes)
 • Tóm tắt cách chúng ta thêm các chữ cái (tiền tố) vào đầu từ để tạo tính từ
 • Nêu ý nghĩa của sự cảm thông trong kỹ năng giao tiếp và có thể cung cấp các ví dụ
 • Phân tích cách nghe và nói (bao gồm cả giọng điệu và cao độ) đóng vai trò quan trọng như thế nào trong giao tiếp với người khác
 • Biện luận cho lý do tại sao có thể nói và hiểu cảm xúc là một phần quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh
 • Theo dõi cách một số động từ thay đổi hình thức của chúng để trở nên khác nghĩa

?Thông tin chung:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Trình độ: Nâng cao
 • Môn học: Ngôn ngữ

?Link khóa học: https://alison.com/course/english-course-word-forms-upper-intermediate-level

—————————————————————

?About this course:

This free online English language course will teach you about Word Forms. In this course you will learn how to use prefixes and suffixes to form new words from other words, and greatly enrich your understanding of English vocabulary. You will also learn about how different adjectives can be used to describe English nouns and describe your feelings. This free course will improve your English with easy tips, examples and exercises.  

?Description:

✔ This English grammar course will first introduce you to suffixes and gerunds. You will study a list of suffixes that will help you form new words as well as learn how gerunds can be used with other words in a p phrase.

✔ The course will also teach you how to form adjectives by adding letters to the end of the word such as ‘wealth + y = wealthy’ and beginning of a word such as ‘un + happy = unhappy

✔ You will then study how to form adjectives from other words using suffixes such as ‘physics’ and physical’.

✔ The course will also teach you how to add prefixes and suffixes to words (known as morphemes) when you change their forms.

✔ You will learn that how you say something or the way you say something is important and makes a difference in how you will be perceived or understood by a listener.

✔ Prefixes and suffixes can greatly change the meaning of a word. This makes it essential for every English learner to study how these words can be formed. By the end of this free English course you will have a much stronger understanding of word forms and also the importance of using the right tone and pitch in speaking.

✔ The course has an easy-to-follow outline that is designed to make the learning process really enjoyable, so check it out today and start bringing your English to the next level.

?What you’ll learn:

After completing this course you will be able to:

 • Define what suffixes are and explain how they are used
 • Explain what gerunds are, define their form and prove how they are used in the same way as nouns
 • Describe how adjectives are formed using other words and explain the role of suffixes (morphemes)
 • Summarize how we add letters (prefixes) to the beginning of words to make adjectives
 • Outline the meaning of sympathy in communication skills and be able to provide examples
 • Analyse how listening and speaking (including tone and pitch) plays an important part in communicating with others
 • Justify why being able to talk about and understand feelings is an important part of communicating in English
 • Trace how certain verbs change their form to become different words with different meanings

?Course information:

 • Subject: Language
 • Level: Advanced
 • Language: English
 • Get cerf after completing course and achieving 80% course assignment

?Link course: https://alison.com/course/english-course-word-forms-upper-intermediate-level

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=19305

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER