Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Phát Triển Phần Mềm Cho Người Mới Bắt Đầu

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Khóa học miễn phí này thảo luận về bản chất kỹ thuật của phát triển phần mềm, những thách thức và một số hoạt động thực hành cơ bản đã được phát triển. Phát triển phần mềm là một lĩnh vực phát triển nhanh và là một chuyên gia, bạn phải có khả năng nắm bắt lợi thế hàng đầu của nó. Khóa học cũng dạy cho bạn một số kỹ năng cơ bản để giúp bạn tiếp cận được với các tài liệu học thuật và chuyên môn được xuất bản ngày càng nhiều về chủ đề này.

📌Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Đánh giá bản chất kỹ thuật của phát triển phần mềm
 • Mô tả các hoạt động chính trong phát triển phần mềm và vai trò của mô hình hóa
 • Giải thích các khái niệm chính trong phát triển phần mềm như rủi ro và chất lượng
 • Giải thích những điều cơ bản của cách tiếp cận đối tượng để phát triển phần mềm
 • Mô tả một quy trình làm việc đơn giản để tiếp cận với các tài liệu đã xuất bản về phát triển phần mềm.

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Thời lượng: 6 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🔥Đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/90mt51 

 

⚡Overview:

 • This free introductory course, An introduction to software development, discusses the engineering nature of software development, its challenges and some fundamental practices which have developed. Software development is a fast-moving discipline and as a software development professional you must be able to track its leading edge. The course also teaches you some fundamental skills to help you interact with the growing published academic and professional literature on the subject.

📌What you’ll learn:

 • Appreciate the engineering nature of software development
 • Describe key activities in software development and the role of modelling
 • Explain key concepts in software development such as risk and quality
 • Explain the basics of an object-oriented approach to software development
 • Describe a simple workflow for interacting with the published literature on software development

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 6 hours
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: OpenLearn

🔥Apply here: https://bitly.com.vn/90mt51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com