Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Tương Tác Với Khách Hàng Trong Kinh Doanh Bán Lẻ

NO DEADLINE

English Captions Below

⏰ Giới thiệu chung:

Khóa học về tương tác với khách hàng này trước tiên sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm về môi trường bán lẻ – nơi bạn tạo mối quan hệ với khách hàng, tập trung vào việc duy trì mối quan hệ lành mạnh giữa cửa hàng và khách hàng để khuyến khích khách hàng quay trở lại. Bao gồm các hướng dẫn về cách bố trí cửa hàng, cách xử lý tương tác với khách hàng và cách giải quyết bất kỳ vấn đề giao tiếp nào phát sinh.

Tiếp theo, bạn sẽ được giới thiệu các quy định về sức khỏe và an toàn cho cửa hàng bán lẻ cũng như cách áp dụng các biện pháp an toàn và sức khỏe liên quan cho cửa hàng của bạn. Bạn sẽ được xem các quy định trong một số biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm cụ thể, cách thức bổ nhiệm cán bộ vào các vị trí khác nhau.

Cuối cùng, khóa học này sẽ mô tả các quyền cơ bản của người tiêu dùng mà bạn phải biết khi quản lý hoặc làm việc trong một cửa hàng bán lẻ. Bạn sẽ học cách giải quyết khiếu nại pháp lý từ các tương tác của khách hàng và các quy trình chính xác phải tuân theo. Bạn sẽ tìm hiểu về trách nhiệm tương tác với khách hàng của mình với tư cách là một nhà kinh doanh và về các nguồn lực mà bạn có thể giúp bạn trong trường hợp bạn gặp khó khăn pháp lý.

⏰  Bạn sẽ học từ khóa học này:

Sau khi kết thúc khóa học này, bạn có thể:

 • Mô tả được cách tạo ra môi trường bán lẻ lý tưởng
 • Xác định ý nghĩa của mối quan với hệ khách hàng và vạch ra các cách tạo mối quan hệ lành mạnh với khách hàng
 • Liệt kê được cách để đối phó với các vấn đề trong mối quan hệ với khách hàng
 • Thảo luận về các quy định về sức khỏe và an toàn trong khu vực của bạn. Đối chiếu các quy định này với các chính sách an toàn thực phẩm.
 • Giải thích quyền pháp lý cơ bản của khách hàng
 • Phân tích các chính sách an toàn cụ thể yêu cầu cho cửa hàng của bạn
 • Mô tả trách nhiệm của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh

⏰ Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Trình độ: Căn bản
 • Môn học: Kinh doanh
 • Thời lượng: 5 tuần

⏰ Link khóa học: https://bit.ly/3tg4TXz

—————————————————————————————

⏰ About this course:

This customer interactions training will first introduce you to the concept of the retail environment, which is how you create a relationship with the customer. It will focus in maintaining a healthy relationship between the store and the customer show so that the customer will be encouraged to return. This will include guidelines on how to layout the store, how to handle customer interaction and how to deal with any communication problems that arise.

Next, you’ll be introduced to the health and safety regulations for a retail store, and how to apply the relevant health and safety measures to your own store. You will be shown The regulations in some specific food and safety measures, how to appoint staff member to different positions.

Finally this course will describe the basic consumer rights you must be aware of when managing or working in a retail store. You will learn how to deal with a legal complaint from customer interactions, and the correct procedures that must be followed. You will learn about your customer interactions responsibilities as a trader, and about resources which you can help you in the eventuality that you get into legal difficulties.

⏰ What you’ll learn:

By the end of this course you’ll be able to

 • Describe how to create an ideal retail environment
 • Define what is meant by a customer relationship
 • Outline how to create a healthy customer relationship
 • List ways to deal with problems in the relationship with your customers
 • Discuss the health and safety regulations in your region
 • Contrast these regulations with the key food safety policies
 • Explain the basic customer legal right
 • Analyze the specific safety policies require for your store
 • Describe your responsibilities as a trader
 • List the legal resources available to you

⏰ Course information:

 • Subject: Business
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Estimated 5 weeks

⏰ Link course: https://bit.ly/3tg4TXz

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16549

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com