Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Trở Thành Diễn Giả Tự Tin Hơn Trước Công Chúng

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

Bạn có thường xuyên cảm thấy lo sợ khi phải diễn thuyết trước nhiều người?

Đúc kết từ những kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện bản thân, khóa học này sẽ giúp bạn học cách chuẩn bị cho một một bài nói tuyệt vời, và những kinh nghiệm trong khóa học sẽ thực sự hữu ích với bạn. Với kinh nghiệm 10 năm rèn luyện và diễn thuyết tại hơn 50 hội nghị, 30 phút của khóa học này sẽ giúp bạn phần nào cải thiện khả năng của bản thân. 

✨Tổng quan khóa học:

 • Lời giới thiệu
 • Cách để tận dụng khóa học này tốt hơn
 • Phân tích về việc thuyết trình trước đám đông
 • Tổng kết

✨Những gì bạn sẽ học được từ khóa học:

 • Học được các tips hiệu quả khi thuyết trình trước đám đông
 • Có được góc nhìn thực tế và các trải nghiệm mà bạn có thể áp dụng cho bản thân
 • Học từ những kinh nghiệm cá nhân

✨Yêu cầu

 • Sẵn sàng vượt qua chướng ngại khi đứng trước nhiều người

✨Thông tin khóa học:

 • Người hướng dẫn: Alex Ivanov
 • Hình thức: 100% online
 • Đánh giá: 4.5/5
 • Thời lượng: 30 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí

🔥ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3huYDIP 

——————————————————————————————————————-

Are you afraid of getting up on stage to deliver a presentation?

Drawing from experiences in the process of self-improvement, this course will help you learn how to prepare for delivering a fantastic talk and the experiences in the course can be put into use themselves. With 10 years of experience practicing and speaking at more than 50 conferences, 30 minutes of this course will help you somewhat improve your ability.

✨Course content: 

 • Introduction
 • Making the most of Udemy courses
 • Public speaking broken down
 • Wrap up

✨What you’ll learn:

 • Learn tips for effectively presenting on stage
 • Gain practical and tested insights they can put into use themselves
 • Learn from personal experiences

✨Requirements: 

 • Overcoming the fear of public speaking it doable, are you ready to start?

✨Course information:

 • Instructor: Alex Ivanov
 • Format: 100% online
 • Length: 30 minutes
 • Language: English
 • Rating: 4.5/5
 • Tuition fees: Free

🔥APPLY IN: https://bit.ly/3huYDIP

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26523


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Duong Nguyen

thuyduongn.ivolunteer@gmail.com