Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Tích Hợp Công Nghệ Vào Khóa Học Tiếng Anh Thương Mại

🎯NO DEADLINE  

☀️[English caption below]  

💥Thông tin chi tiết

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 48 phút
 • Chuyên gia: EJ Sepp

💥Mô tả 

Khóa học này được tạo ra để giúp các giáo viên ESL (tiếng anh là ngôn ngữ thứ hai) và EFL (tiếng anh là ngôn ngữ nước ngoài) đặc biệt là các giáo viên Tiếng anh thương mại, định hướng các lựa chọn công nghệ, chọn ra thiết bị phù hợp với sự phát triển của học sinh và thực hiện những bài học phù hợp với nhu cầu của học sinh.

Trong khóa học, các bạn sẽ được thảo luận về rất nhiều các thiết bị và cách sử dụng chúng trong các lớp học. Phần 1 của khóa học này sẽ giới thiệu tất cả các chủ đề và bao quát kĩ lưỡng các ứng dụng truyền thông xã hội: cách thiết lập tài khoản và làm thế nào họ có thể tích hợp một cách hiệu quả và khám phá ra nhiều cách sáng tạo sử dụng Twitter, Skype, và Facebook.

💥Đối tượng:

 • Các giáo viên Tiếng anh thương mại có kinh nghiệm có thể cải thiện khóa học của mình bằng cách triển khai công nghệ có sẵn vào các khóa học của họ, do đó thu hút học sinh sinh viên và nâng cao trải nghiệm học tập.
 • Các giáo viên ít kinh nghiệm hơn mới tham gia giảng dạy Tiếng anh thương mại sẽ có thể chuyển giao liền mạch kiến thức của họ vào khóa học Tiếng anh thương mại với sự giúp đỡ của các công cụ trực tuyến và phần mềm thông dụng mà học sinh đã sử dụng hoặc có thể học cách sử dụng dễ dàng.

💥Đăng kí tại đây: https://bit.ly/3xyHza6

—————————————————————

✨Details: 

 • Language: English
 • Length: 48  minutes
 • Price: Free
 • Expert: EJ Sepp

✨Description: 

This course was created to help ESL and EFL teachers – particularly Business English teachers, navigate technology choices, select appropriate applications for their students’ development and execute lessons that are relevant to their students’ needs.

We will be discussing various applications and how they can be used in ESL/EFL classes.  Part 1 (this course) will introduce all topics and thoroughly cover social media applications: how to set up accounts, examples of how they have been effectively integrated and discovery of creative ways to use Twitter, Skype and Facebook Pages.

✨Who this course is for?

 • Experienced Business English teachers will be able to improve their courses by implementing relevant technology into their courses, thereby engaging their students and enhancing the learning experience.
 • Less experienced ESL teachers who are just getting into Business English teaching will be able to seamlessly transfer their ESL knowledge into a Business English course with the help of online tools and common software that their students already use or can learn to use easily.

✨Apply here: https://bit.ly/3xyHza6

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26516


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoài An Phạm

hoaian.ivolunteer@gmail.com