Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Thiết Kế Sự Nghiệp Riêng Của Chính Bạn

🍄 NO DEADLINE

[English caption below]

Chào mừng bạn đến với khóa học “Thiết Kế Sự Nghiệp Của Chính Bạn”. Cho dù bạn đang khám phá những gì bạn có thể muốn làm tiếp theo hay bạn đã xác định được vai trò hoặc tổ chức mà bạn muốn tham gia, bài học ngắn này được xây dựng để giúp bạn thực hiện các bước thiết thực để thiết kế sự nghiệp của mình.

Khóa học này sử dụng cách tiếp cận tư duy thiết kế để giúp mọi người ở mọi lứa tuổi và nền tảng học vấn phát triển một cách tiếp cận mang tính hiệu quả để thiết kế công việc của họ. Khóa học này chủ yếu bao gồm 5 khái niệm tìm hướng nghiệp theo định hướng nghề nghiệp, được minh họa qua video và mở rộng thông qua trải nghiệm cá nhân và các bài tập đi kèm.
🍄 VỀ KHÓA HỌC NÀY:
Khóa học này hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tự do khám phá các phần bài học khác nhau với tốc độ học của riêng bạn và bạn có thể bỏ qua bất kỳ bài nào bạn muốn .

 • Nền tảng: EdX
 • Thời gian: 5 tuần
 • Cấp độ: Tổng quát
 • Đối tượng: Mọi người ở mọi lứa tuổi
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giảng viên: Bill Burnett và John Armstrong từ ĐH Stanford.
 • 100% online

🍄  NHỮNG GÌ BẠN SẼ HỌC TRONG KHÓA HỌC NÀY: 

 • Làm thế nào để thâm nhập vào một lĩnh vực mới mà bạn quan tâm?
 • Những cách mới để hiểu và tiếp cận, kết nối doanh nghiệp
 • Một góc nhìn mới về việc theo đuổi các cơ hội nghề nghiệp
 • Ý tưởng về cách phát triển các kết nối chuyên nghiệp.

🍄  ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/3h3dAjR

________________________________

Welcome to the Designing Your Career module. Whether you’re exploring what you might want to do next or you’ve already identified a role or organization that you would like to be a part of, this short module is structured to help you take practical steps toward designing your career.

It uses a design thinking approach to help people of any age and academic background develop a constructive and effective approach to designing their vocation. This course is primarily comprised of 5 career-oriented vocational wayfinding concepts, illustrated through videos and expanded through personal reflections and exercises.

🍄 ABOUT THIS COURSE: 

This course is self-paced and non-linear. Feel free to explore the different sections at your own speed, and know that it’s okay to jump around.

 • Platform: EdX
 • Duration: 5 weeks
 • Level: Introductory
 • Audience: People of all ages
 • Language: English
 • Instructors: Bill Burnett and John Armstrong from Stanford University.
 • 100% online

🍄 WHAT YOU WILL LEARN:

 • How to break into a new field of interest
 • New ways to understand and approach networking
 • A new angle on pursuing professional opportunities
 • Ideas on how to develop genuine professional connections

🍄 ENROLLMENT: https://bit.ly/3h3dAjR

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23935


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giang Trần

kimgiang.ivolunteer@gmail.com