Deadline: 21/12/2021

[Online] Khóa Học Latex Miễn Phí Từ IIT Bombay Dành Cho Sinh Viên, Kỹ Sư Và Nghiên Cứu Sinh

📆 DEADLINE: 21/12/2021

[English caption below]

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

📂LaTeX là một hệ thống soạn thảo tài liệu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học như toán học, thống kê, khoa học máy tính, kỹ thuật, hóa học, vật lý, kinh tế học, ngôn ngữ học, v.v. Đây là một hệ thống mạnh mẽ với mã nguồn mở cung cấp nhiều cơ sở cho tự động hóa việc sắp chữ (typesetting) của tài liệu: tức là cấu trúc bố cục trang, liệt kê và đánh số tự động các phần, bảng, số liệu, tạo mục lục, quản lý tham chiếu chéo, trích dẫn và lập chỉ mục.

📂Không giống như các trình soạn thảo WYSIWYG khác, nội dung được viết bằng văn bản thuần túy cùng các lệnh thích hợp nhờ đó cho phép người dùng tập trung vào nội dung hơn là tính thẩm mỹ (giao diện của nó). Chương trình sắp chữ TeX mà LaTeX sử dụng được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sản phẩm chất lượng tốt một cách dễ dàng.

📂Khóa học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về LaTeX, người học sẽ có thể tự tin tạo và thiết kế các tài liệu bằng LaTeX và các bài thuyết trình trong Beamer.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 7 tuần
 • Cường độ: 3-4 giờ học/tuần
 • Giảng viên: Deepak B. Phatak, Firuza Karmali (Aibara) và Nagesh Karmali từ Đại học Mumbai
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • 100% Online

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC 

 • Xử lý các loại tài liệu khác nhau
 • Sắp xếp tài liệu thành các phần, tiểu mục khác nhau, v.v.
 • Định dạng trang (lề, header, footer, hướng văn bản)
 • Định dạng văn bản
 • Viết các công thức toán học phức tạp
 • Chèn bảng và hình ảnh
 • Tham khảo chéo, thư mục và lập chỉ mục
 • Phân tích các thông báo lỗi khi cần thiết
 • Tạo bản trình bày bằng Beamer

📌 ĐĂNG KÍ

https://bitly.com.vn/y7r93z

________________________

📌 DESCRIPTION

LaTeX, a document preparation system, is widely used for publishing in many scientific fields like mathematics, statistics, computer science, engineering, chemistry, physics, economics, linguistics, etc.. It is a powerful and open-source system that provides numerous facilities for automating typesetting of the document: i.e. structuring page layout, listing and auto-numbering of sections, tables, figures, generating a table of contents, managing cross-referencing, citing, and indexing.

Unlike other WYSIWYG editors, the content is written in plain text along with appropriate commands, thus, allowing the user to concentrate on the content rather than the aesthetics (the way it looks). The TeX typesetting program which LaTeX uses, was designed such that anyone can create good quality material with less efforts.

This course introduces the basic concepts of LaTeX. Participants taking this course will be able to create and design documents in LaTeX and presentations in Beamer with confidence.

📌 WHAT YOU’LL LEARN

 • Handle different types of documents
 • Organize documents into different sections, subsections, etc..
 • Formatting pages (margins, header, footer, orientation)
 • Formatting text
 • Write complex mathematical formulae
 • Include tables and images
 • Cross-referencing, bibliography, and Indexing
 • Read error messages as and when required
 • Create presentations using Beamer

📌 ABOUT THIS COURSE

 • Offered by edX
 • Length: 7 weeks
 • Effort: 3 – 4 hours per week
 • Instructor:  Deepak B. Phatak, Firuza Karmali (Aibara) và Nagesh Karmali from IIT Bombay
 • Language: English
 • 100% Online

📌 ENROLLMENT

https://bitly.com.vn/y7r93z 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23884


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Cẩm Uyên Nguyễn

camuyen.ivolunteer@gmail.com