Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Quản Lý Thời Gian Trong Công Việc

[NO DEADLINE]

(English Bellow)

? Giới thiệu chung:

Trong khóa học quản lý thời gian trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ học cách lấy lại những năm tháng trong cuộc đời. Khóa đào tạo này có thể giúp bạn vượt trội trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống bởi vì bạn sẽ học được những cách mới để làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày, nghiên cứu cách đánh bại một trong những ‘kẻ giết thời gian’ lớn nhất, khám phá cách tiêu thụ thông tin nhanh hơn, tìm kiếm thời gian – tiết kiệm ứng dụng, tìm hiểu sức mạnh của sự tập trung và hơn thế nữa.

? Nội dung khóa học:

 • Hiểu rõ quản lý thời gian là quá trình tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện kiểm soát có ý thức thời gian dành cho các hoạt động cụ thể, đặc biệt là để tăng hiệu lực, hiệu quả và năng suất.
 • Học cách chọn và xác định các mục tiêu phù hợp, cách thiết lập môi trường để hỗ trợ bạn và tìm ra cách nâng cao các kỹ năng chính để tiết kiệm thời gian.
 • Học cách tận dụng thời gian và đào tạo nhân viên của mình để làm điều tương tự nếu bạn là người quản lý hoặc chủ doanh nghiệp.
 • Học cách môi trường của bạn ảnh hưởng đến năng suất của bạn và làm thế nào để loại bỏ những phiền nhiễu.
 • Học cách phát triển các kỹ năng sẽ giúp bạn quản lý thời gian và năng suất cho bất kỳ nghề nghiệp hoặc nhiệm vụ nào.
 • Khám phá các thủ thuật dễ dàng để hoàn thành nhiều việc hơn hàng ngày.
 • Các chìa khóa để quản lý bản thân

? Thông tin khóa học:

 • Hình thức: Online 100%
 • Học phí: miễn phí 100%
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Được cấp Certification sau khi hoàn thành khóa học và vượt qua 80% nhiệm vụ

? Link đăng ký: https://alison.com/courses/time-management-mastery/content 

———————————————————

? General introduction:

In this free online time management course, you will learn how to get years of your life back. This training can help you excel in almost every area of your life because you will learn new ways to be more productive every day, study how to beat one of the biggest ‘time killers’, discover how to consume information more quickly, find time-saving apps, learn the power of focus and much more.

? Course content:

 • Understanding Time Management is the process of organizing, planning, and exercising conscious control of time spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency, and productivity.
 • You will learn how to select and define the right goals, how to set up your environment to support you, and find out how to boost your key skills to save time.
 • You will learn how to make the most of your time and train your staff to do the same if you are a manager or business owner.
 • You will learn time management skills.
 • You will learn how your environment affects your productivity and how to eliminate distractions.
 • You will also learn how to develop skills that will help you manage your time and productivity for any career or task.
 • You will also discover easy tricks to get more done daily.
 • The keys to personal management will also be taught here.

? Link to register: https://alison.com/courses/time-management-mastery/content 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=11097

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam