Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nền Tảng Miễn Phí Về Digital Marketing

🔔 NO DEADLINE

[English caption below]

✔ Trong khóa học chứng chỉ quản lý và kinh doanh này tập trung vào nền tảng của tiếp thị kỹ thuật số, bạn sẽ hiểu được cách thức hoạt động của nền kinh tế kỹ thuật số và phát triển những hiểu biết quan trọng cần thiết để thành công trong thương mại điện tử và tiếp thị truyền thông xã hội và kỹ thuật số.

✔ Internet cố định và di động và các công nghệ liên quan có ảnh hưởng sâu sắc đến cách các tổ chức kinh doanh và xã hội phát triển, cách chúng bị thách thức — và đôi khi, thậm chí bị thay thế. Các công ty không tồn tại cách đây vài năm, bao gồm Facebook, LinkedIn và Uber, đã thay đổi đáng kể cách chúng ta tương tác, giao tiếp và điều hướng thế giới của mình. Ngay cả Amazon và Google cũng tương đối “non trẻ”. Nếu là một doanh nhân, nhà đầu tư, nhà quản lý hoặc sinh viên, bạn cần có các phương pháp tiếp cận chu đáo để điều hướng và giành chiến thắng trong môi trường mới, phát triển này.

✔ Khóa học trực tuyến này được tổ chức xung quanh bốn chủ đề rộng lớn và tận dụng lý thuyết và phân tích có liên quan, cũng như nhiều ví dụ thực tế để phát triển các điểm học tập chính và nâng cao kiến ​​thức của bạn về tiếp thị kỹ thuật số.

🔔  Các chủ đề là:

 • Cơ sở hành vi để hiểu và điều hướng bối cảnh trực tuyến-ngoại tuyến mới
 • Các hình thức tương tác mới, bao gồm hình thành mạng lưới và xây dựng danh tiếng
 • Các công cụ và nguyên tắc của hành động tiếp thị kỹ thuật số bao gồm quảng cáo trực tuyến trên các thiết bị di động và cố định
 • Các nền tảng truyền thông mới và sự xuất hiện của nhiều kênh tiếp thị khác nhau và các mô hình tiếp thị hỗn hợp

 Khóa học này có lợi cho các chuyên gia tiếp thị, nhà phân tích, doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà đầu tư và người tiêu dùng.

🔔 Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập: The University of  Maryland,University System of Maryland
 • Giảng viên: : P.K.Kannan, Lingling Zhang
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Kinh doanh & Quản lý
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 4 tuần, 3-5 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

🔔 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3vBXdAZ

——————————————————

🔔 NO DEADLINE

✔ In this business and management certificate course focused on the foundations of digital marketing, you will gain an understanding of how the digital economy works and develop the critical insights necessary to succeed in e-commerce and digital and social media marketing.

✔ The fixed and mobile Internet and related technologies exert a profound influence on how business and social institutions evolve, how they are challenged—and sometimes, even displaced. Companies that were non-existent a few short years ago, including Facebook, LinkedIn, and Uber, have dramatically changed how we interact, communicate and navigate our world. Even Amazon and Google are relatively “young” by any measure. If you’re an entrepreneur, investor, manager, or student, you need thoughtful approaches to navigate and win in this new, evolving environment.

✔ This online course is organized around four broad themes and leverages relevant theory and analysis, as well as numerous practical examples to develop key learning points and accelerate your knowledge of digital marketing.

🔔  The themes are:

 •  Behavioral foundations for understanding and navigating the new online-offline landscape
 •  New forms of interaction, including formation of networks and reputation building
 •  Tools and principles of digital marketing action including online advertising on fixed and mobile devices
 • New media platforms and emergence of various marketing channels and mixed marketing models
 • This course is beneficial to marketing professionals, analysts, entrepreneurs, small business owners, investors, and consumers.

🔔 About this course

 • Institution: The University of  Maryland,University System of Maryland
 • Instructor: P.K.Kannan, Lingling Zhang
 • Foundation: edX
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 4 weeks, 3 – 5 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

🔔 Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/3vBXdAZ

 

 

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...