Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Quản Lí Thời Gian Hiệu Quả

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📍 Mô tả:

Một ngày có 24 giờ, mỗi người đều sở hữu một lượng thời gian nhau như nhau. Nhưng tại sao khi mang cùng một khối lượng công việc, có người hoàn thành đúng deadline, còn có người lại không? Điều làm nên sự khác biệt đó chính là kỹ năng quản lý thời gian của mỗi người khác nhau. Việc sắp xếp thời gian khoa học giúp tăng hiệu suất, chất lượng công việc và giảm thiểu căng thẳng về mặt tinh thần. Khi bạn là người có mục tiêu, biết sắp xếp công việc một cách khoa học bạn sẽ cảm thấy quỹ thời gian như được nới rộng hơn. Và khóa học này sẽ giúp bạn làm điều đó – cải thiện kỹ năng quản lí thời gian của mình sao cho hiệu quả hơn.

📍 Khóa học này dành cho: Bất kỳ ai muốn hoàn thành nhiều việc hơn mỗi ngày so với trước đây.

📍 Yêu cầu: Sẵn sàng thực hành theo những bước được đề cập trong bài giảng.

📍 Thông tin khóa học:

  • Hình thức: 100% Online
  • Thời lượng: 37 phút – 11 bài giảng
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

📍 Nội dung khóa học:

  • Áp dung được 7 bước cụ thể được đề cập trong video để ngay lập tức tăng năng suất của bạn.
  • Tránh được một trong những cái bẫy quản lý thời gian lớn nhất mà hầu hết mọi người đều rơi vào.

📍 Đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3h4uXlD

___________________________________________________________

📍 Descriptions:

There are 24 hours in a day, everyone has the same amount of time. But why with the same amount of work, some people meet the deadlines, and others don’t? What makes the difference is the time management skills of each person. Scientific time management helps to increase productivity, work quality and reduce mental stress. When you are a person with a goal, knowing how to organize your work in a scientific way, you will feel that your time budget is expanded. And this course will help you do just that – improve your time management skills to be more effective.

📍 Who this course is for: Anyone who is wants to get more done every day than they have before

📍 Requirement: A willingness to take action on what we cover in this mini course

📍 Course Information: 

  • Format: 100% Online
  • Duration: 37 min – 11 lectures
  • Language: English

📍 Course Content:

  • Use these 7 specific steps to immediately increase your productivity
  • Avoid one of the biggest time management traps almost everyone falls into

📍 Register now: https://bit.ly/3h4uXlD

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24657


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Vũ

khanhdieu.ivolunteer@gmail.com