Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Internet Vạn Vật Và Big Data

📆 NO DEADLINE

[English caption below]

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

📂 Internet vạn vật đã và đang cung cấp một lượng dữ liệu lớn, đòi hỏi một cách tiếp cận khác biệt trong việc quản lý và phân tích nó để lập trình và thống kê các nguồn dữ liệu rời rạc.

📂 Khóa học này sẽ dạy các khái niệm nhập môn về lập trình cho phép tiếp cận và triển khai một số chức năng trên các thiết bị IoT sử dụng ngôn ngữ lập trình Python. Ngoài ra, học viên sẽ học cách sử dụng Python để xử lý các file .log dạng text, chẳng hạn như các tệp được tạo tự động bởi cảm biến IoT cũng như các hệ thống khác được kết nối mạng.

📂 Người học không cần có kinh nghiệm về lập trình để tham gia khóa học này và sẽ không học một ngôn ngữ lập trình nào cụ thể  – tuy nhiên, Python sẽ được sử dụng để trình bày. Khóa học này sẽ tập trung vào việc dạy học thông qua giải quyết các ví dụ thực tế.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 5 tuần
 • Cường độ: 4 – 6 giờ học/tuần
 • Giảng viên: Iain Murray AM và Siavash Khaksar từ Đại học Curtin
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • 100% Online

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC 

 • Đánh giá các yêu cầu về phần mềm của một dự án IoT
 • Hiểu cách quản lý dữ liệu trong mạng IoT
 • Áp dụng các giải pháp phần mềm cho các hệ thống khác nhau và áp dụng Big Data cho các ý tưởng thiết kế IoT.
 • Tạo các tập lệnh Python để quản lý các tệp dữ liệu lớn được thu thập từ các cảm biến từ đó tương tác với thế giới thực thông qua bộ truyền động và các thiết bị đầu ra khác.

📌 ĐĂNG KÍ

https://bit.ly/3qqJJpK

_____________________________________

📌 DESCRIPTION

📂 The Internet of Things is creating massive quantities of data, and managing and analysing it requires a unique approach to programming and statistics for distributed data sources.

📂 This course will teach introductory programming concepts that allow connection to, and implementation of some functionality on, IoT devices, using the Python programming language. In addition, students will learn how to use Python to process text log files, such as those generated automatically by IoT sensors and other network-connected systems.

📂 Learners do not need prior programming experience to undertake this course, and will not learn a specific programming language – however Python will be used for demonstrations. This course will focus on learning by working through realistic examples.

📌 ABOUT THIS COURSE

 • Offered by edX
 • Length: 5 weeks
 • Effort: 4 – 6 hours per week
 • Instructor:  Iain Murray AM và Siavash Khaksar from Curtin University
 • Language: English
 • 100% Online

📌 WHAT YOU’LL LEARN

 • Appreciate the software needs of an IoT project
 • Understand how data is managed in an IoT network
 • Apply software solutions for different systems and Big Data to your IoT concept designs
 • Create Python scripts to manage large data files collected from sensor data and interact with the real world via actuators and other output devices.

📌 ENROLLMENT

https://bit.ly/3qqJJpK

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Cẩm Uyên Nguyễn

camuyen.ivolunteer@gmail.com