Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu

Trong khóa học này, bạn sẽ có cơ hội khám phá một số khái niệm, vấn đề và lý thuyết áp dụng khi làm việc với tư cách là thành viên của một nhóm. Một số yếu tố này có thể áp dụng chung cho tất cả các đội, cả khi gặp mặt trực tiếp hay làm việc online. Khóa học này cũng tập trung phân tích về sự phức tạp của sự tương tác giữa con người và công nghệ.

?Nội dung khóa học

 • Hiểu các vấn đề và quy trình liên quan đến việc hình thành và phát triển nhóm trong bối cảnh trực tuyến
 • Xác định các rào cản để làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường ảo và đề xuất các giải pháp
 • Đánh giá và nhận xét về các hoạt động của nhóm trong môi trường ảo
 • Tổng hợp lý thuyết và kinh nghiệm thực tế để đưa ra các khuyến nghị thực hành tốt trong môi trường đội ngũ mới.

?Chi tiết 

 • Tổ chức:  OpenLearn
 • Thời lượng: 10 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

?Thông tin chi tiết và đăng ký tạihttps://how-teams-work

————————————————————–

?Overview

In this course we shall explore some of the concepts, issues and theories that apply when working as a member of a team. Some of these factors are generally applicable to all teams – both face-to-face and virtual. The complexity of the interaction of people and technology is highlighted

?What you’ll learn

 • Understand the issues and processes that relate to team formation and development in a virtual context
 • Identify barriers to effective team work in a virtual environment and propose solutions
 • Review and comment on team activities in a virtual environment
 • Synthesise theory and practical experience to make recommendations for good practice in new team environments.

?Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 10 hours
 • Language: English (with subtitle)

?Further information and register athttps://how-teams-work

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17196

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER