Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Để Gợi Mở Sự Sáng Tạo

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Sáng tạo không phải là một món quà chỉ dành cho số ít. Sự sáng tạo có trong tất cả mọi người, nhưng nó dần dần bị mài mòn do nhiều lý do. 

Thế nhưng đừng lo, bởi bạn có thể lấy lại sức sáng tạo của bản thân. Với sự kết hợp giữa kiến thức, các công cụ, các bài tập và nhiệm vụ để rèn luyện, việc cải thiện và làm sống lại khả năng sáng tạo trong bạn là hoàn toàn có thể. 

Với lý do trên, khóa học này sẽ đưa tới tất cả các giai đoạn của quá trình sáng tạo và dạy cho bạn các công cụ và kỹ thuật nhằm kích thích và dẫn lối cho sự sáng tạo được gợi mở. 

✨Bạn sẽ học được những gì:

 • Làm chủ tất cả các giai đoạn trong quá trình sáng tạo và học được các kỹ thuật có thể được sử dụng trong từng giai đoạn
 • Học hơn 30 công cụ kích thích và dẫn lối quá trình sáng tạo trong bạn
 • Sử dụng các tài liệu hỗ trợ vào trong và ngoài khóa học như tại công ty, cơ quan tư vấn, hoạt động học thuật, làm việc nhóm,…
 • Tìm ra những hành vi có hại cho sự sáng tạo và cách phòng tránh

✨Nội dung khóa học: 

 1. Không sáng tạo… Nên bắt đầu từ đâu?
 2. Ý tưởng + Hành động = Sự sáng tạo
 3. Các giai đoạn trong quá trình sáng tạo và công cụ cho từng giai đoạn

✨Khóa học này dành cho ai?

 • Những người muốn tăng tính năng động sáng tạo cho bản thân và trong hoạt động làm việc nhóm
 • Những người muốn nâng cao ý tưởng cá nhân hoặc ý tưởng trong công việc

✨Yêu cầu: 

 • Sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ

✨Thông tin khóa học: 

 • Người hướng dẫn: Bruna Ruschel Moreira, Natalia Plentz
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 2 tiếng
 • Học phí: Miễn phí
 • Đánh giá: 4.0/5

🔥ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3BkcERq  

——————————————————————————————————-

Creativity is not a divine gift conceded only to a few. It is a heritage of everyone, but people lose their creative potential through life due to many different reasons.

But don’t worry, it can be turned around! With the combination of knowledge, tools, exercises and tasks, it is possible to bring back to life the creativity inside you!

For this reason, this course presents all the stages of the creative process and, for each phase, it teaches a collection of tools and techniques which aim to stimulate and guide creativity!  

✨What you’ll learn: 

 • To dominate all the phases of the creative process and learn techniques that can be used in each one.
 • Learn more than 30 tools that stimulate and guide the creative process.
 • Use the extra materials inside and outside the course, in places like companies, consultancies, academic activities and group dynamics.
 • Discover behaviors that are toxic for creativity in order to avoid them.

✨Course content: 

 1. I’m not creative… What do I do now?
 2. Create + Activity = Creativity
 3. Stages of the Creative Process and Tools

✨Who is this course for?

 • Those who want to increase their repertoire of creative dynamics to be used individually and in a group.
 • People who want to upgrade their personal and professional ideas.

✨Requirements: 

 • A will to learn and being open to the new

✨Course information: 

 • Instructor: Bruna Ruschel Moreira, Natalia Plentz
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 2 hours
 • Tuition fees: Free
 • Rating: 4.0/5

🔥APPLY IN: https://bit.ly/3BkcERq 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27510


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Duong Nguyen

thuyduongn.ivolunteer@gmail.com