Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về An Toàn Nơi Làm Việc

No Deadline

[English caption below]

Giới thiệu: 

Khóa học về an toàn nơi làm việc được cung cấp bởi Alison – một trang web chuyên về các khóa online miễn phí từ các trường đại học Anh, Mỹ và các chuyên gia từ Google, Microsoft,…

?  Thông tin:

 • 4 phần học
 • 34 bài học
 • Thời gian: 1,5 giờ – 3 giờ

Bạn sẽ được cung cấp kiến thức về:

1. Phần 1: 

 • Các mối nguy cơ nơi làm việc
 • Vai trò của người quản lý
 • học về cách đối phó với quản lý căng thẳng và bạo lực tại nơi làm việc.
 • Xác định các Mối nguy hiểm của Công ty bạn
 • Học phần này cũng sẽ bao gồm Lạm dụng Ma túy và Rượu.

2. Phần 2:

 • Tầm quan trọng của An toàn
 • Rủi ro Cháy cũng như Các nguy cơ về Điện và Hóa chất
 • Công thái học (bộ môn về khả năng và giới hạn của con người)
 • Bạo lực Nơi làm việc

3. Phần 3:

 • Định nghĩa về Chương trình Sức khỏe và Sức khỏe (nơi làm việc)
 • Sức khỏe Tâm thần
 • Kiểm tra Sức khỏe và Duy trì
 • học cách Tạo “Văn hóa Sức khỏe”.

4. Phần 4: 

 • Bài tập đánh giá

?  Tham gia tìm hiểu ngay tại: alison.com

———————————————-

?  Introduction: 

The course about safety at work is provided by Alison – a famous website supply online course from many universities in the US, UK and the professor from Google, Microsoft, …

?  Information:

 • 4 modules
 • 34 subjects
 • Time: 1,5 – 3 hours

?  After this course, you will learn:

1. Module 1:

 • Types of Hazards in the workplace
 • The managers’ role
 • Dealing with stress management and workplace violence
 • Identifying your Company’s Hazards
 • Drug and Alcohol Abuse

2. Module 2: 

 • the Importance of Safety
 • Fire Risk, Chemical and Electrical Hazards
 • Ergonomics
 • Workplace Violence

3. Module 3:

 • Definition of a Health and Wellness Program
 • Types of Health and Wellness Programs
 • Mental Health Programs
 • Health Screenings and Maintenance Programs
 • How to Create a “Culture of Wellness

4. Module 4: 

 • Assessment

?. Start now at: alison.com

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=11548

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam