Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Việc Đưa Một Quốc Gia Từ Nghèo Khó Trở Nên Thịnh Vượng

📌 NO DEADLINE

[English caption below]

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ một xã hội nơi không ai có bất kỳ quyền lực nào.”

💵 Làm cách nào mà các đất nước nghèo khó vượt qua mọi trở ngại và trở nên thịnh vượng như thế? Các chính sách của chính phủ có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm lợi ích của quy mô và chuyên môn hóa như thế nào? Làm thế nào để đất nước của chúng ta có được sự thịnh vượng? Đâu là cách giúp chính phủ nước ta hoạt động tốt hơn?

💵 Tất cả chúng ta đều biết rằng con đường đi từ nghèo đói đến thịnh vượng là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ cả chính phủ và người dân. Kinh tế đóng một vai trò không thể thiếu trong sự phát triển, đó là lý do tại sao chúng ta cần cải thiện nó nhiều nhất có thể.

💵 Kết thúc khóa học, bạn sẽ học được:
• Cách xác định các yếu tố chính trị, xã hội và kinh tế đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước
• Những ảnh hưởng bên ngoài có thể tác động đến các quá trình chính trị, xã hội và kinh tế như thế nào
• Các con đường phát triển khác nhau mà các quốc gia khác nhau đã thực hiện
• Cách áp dụng các khái niệm đã học bằng cách hoàn thành bài tập cuối chương. Khóa học còn cho phép người học thực hành phân tích các thách thức phát triển bằng cách sử dụng các khái niệm của khóa học.

💵 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Oxford
• Nền tảng: edX
• Hình thức: 100% online
• Trình độ: trung cấp
• Giảng viên: Paul Collier
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 6 tuần

💵 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI: 
From poverty to prosperity, understanding economic course
_________________________________

“We’ll be starting from a society where nobody has any power.”

💵 How can poor societies become prosperous and overcome obstacles to do so? How government policies can either promote or inhibit the benefits of scale and specialization? How our society can prosper better? How government in our country can work better?

💵 We all know that the passage from poverty to prosperity is predominantly a domestic struggle. It demands so much effort from both the government and citizens. Economic play a indispendable role in the development, that is why we need to improve it as much as we can.

💵 By the end of this course, you will learn:
• Identify internal political, social, and economic factors that influence development
• Understand how external influences can impact the internal political, social, and economic processes
• Understand the varied paths of development that different countries have taken
• Apply the concepts learned by completing a final assignment that allows learners to practice the analysis of development challenges using the concepts of the course.

💵 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: University of Oxford
• Foundation: edX
• 100% online
• Level: intermediate
• Instructor: Paul Collier
• Language: English
• Duration: 6 weeks

💵 ENROLL FOR FREE AT: 
From poverty to prosperity, understanding economic course

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...