Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Từ Đại Học Massachuset Về Cách Thiết Kế Game

NO DEADLINE 

[English Caption Bellow]

🎮 Giới thiệu chung

Hầu hết ai trong tất cả chúng ta đều đã từng chơi game và rất thích game, nhưng liệu chúng ta đã từng thắc mắc rằng game đã được sáng tạo và làm ra như thế nào? Làm thế nào để một nhà phát hành game mô tả được một trò chơi thu hút được người chơi? Các yếu tố cơ bản là gì? Và cách nào để các nhà thiết kế tạo ra các trải nghiệm để lấy ý kiến, phản ứng từ người chơi? Cách tạo trước một mô hình mẫu và mô hình tiếp cận lặp?

Khóa học này sẽ giúp bạn khám phá những câu hỏi trên và thêm nhiều câu hỏi khác nữa thông qua sáu bài học. Người tham gia sẽ được giới thiệu về thiết kế trò chơi và các khái niệm để thiết kế trò chơi, nhấn mạnh các công cụ cơ bản trong thiết kế trò chơi: tạo mẫu giấy và kỹ thuật số, lặp lại thiết kế và thử nghiệm trên người dùng. Đối tượng của khóa học này bao gồm các nhà thiết kế trò chơi đầy tham vọng và những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu về quá trình tạo trò chơi.

Mục đích của khóa học, sẽ tạo cơ hội thực hành cho những người tham gia tạo ra trò chơi kỹ thuật số hoặc Board Game. Khóa học này thúc đẩy Gameblox –  một trình chỉnh sửa trò chơi sử dụng ngôn ngữ lập trình dựa để cho phép mọi người tạo trò chơi.

🎮 Bạn học từ khóa học này:

 • Kết hợp các khái niệm khác nhau và nhiều quan điểm để giải thích và hiểu rõ được thuật ngữ ”game”
 • Cách phân tích cơ chế của trò chơi trên giấy và trò chơi kỹ thuật số có gì giống và khác, ưu điểm và nhược điểm để xem xét những cơ chế này ảnh hưởng như thế nào đến lối chơi và trải nghiệm của người chơi.
 • Cách thiết kế, phát triển và thử nghiệm các trò chơi nguyên mẫu trên giấy và kỹ thuật số bằng cách sử dụng quy trình thiết kế lặp đi lặp lại kết hợp phản hồi của người dùng.

🎮 Giảng viên: 

 • Eric Klopfer: Director of the MIT Scheller Teacher Education Program and the Education Arcade • MIT
 • Philp Tan
 • Sara Verrilli

🎮 Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Từ:  MITx
 • Trình độ: Sơ cấp
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học (99$)

🎮 Link khóa học: https://www.edx.org/course/introduction-to-game-design 

———————————————————————————

🎮 About this course:

We have all played and enjoyed games, but how do people actually design them? How do you describe a game? What are the basic elements? How do designers create an experience for the player? What about prototyping and iterating?

This course explores these questions and others through six content units over seven weeks. Participants will be introduced to game design and game design concepts, emphasizing the basic tools of game design: paper and digital prototyping, design iteration, and user testing. The audience for this course includes current and aspiring game designers and those interested in delving deeply into the game creation process.

For the course project, participants will create either a digital game or a board game. This course leverages Gameblox, a game editor that uses a block based programming language to allow anyone to create games.

🎮 What you’ll learn:

 • How to unpack the term “game,” incorporating different concepts and multiple perspectives.
 • How to analyze the mechanics of paper and digital games, considering how these mechanics affect gameplay and player experiences.
 • How to design, develop, and test paper and digital prototype games using an iterative design process and incorporating user feedback.

🎮 Your instructors:

 • Eric Klopfer: Director of the MIT Scheller Teacher Education Program and the Education Arcade • MIT
 • Philp Tan
 • Sara Verrilli

🎮 Course information:

 • Institution: MITx
 • Subject: Education & Teacher Training
 • Level: Introductory
 • Prerequisites: Familiarity with board and video games; interest in designing and understanding how games work. Willing to learn and use a simple game programming language.
 • Language: English
 • Price: Free

🎮 Link course: https://www.edx.org/course/introduction-to-game-design 

 

 

ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com

You may also like...