Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quảng Bá Doanh Nghiệp Thông Qua Quảng Cáo Online Từ Google

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Giới thiệu về khóa học:

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một chiến lược quảng cáo và tiếp thị thành công, đồng thời giảng giải cách tiếp thị qua email, quảng cáo video và quảng cáo hiển thị hình ảnh có thể giúp bạn tiếp cận và thu hút nhiều khách hàng phù hợp hơn.

📌 Các kỹ năng bạn sẽ được:

 • Chiến lược kinh doanh: Tìm hiểu cách xác định và theo dõi các mục tiêu rõ ràng, phân khúc đối tượng và phân tích dữ liệu để giúp cải thiện cách tiếp thị online của bạn.
 • Thương mại điện tử: Tất cả các chiến lược và công cụ bạn cần để xây dựng cửa hàng, bán hàng online hiệu quả và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
 • Tiếp thị qua email: Nắm vững kiến ​​thức cơ bản về tiếp thị qua email, bao gồm cách theo dõi phản hồi, tạo trang đơn giản và sử dụng thử nghiệm A/B
 • Tiếp thị quảng cáo trực tuyến (Local Marketing): Tiếp cận và thu hút khách hàng tiềm năng lân cận, sử dụng danh bạ địa phương, tiếp thị trên thiết bị di động.
 • Phương tiện truyền thông xã hội: Tìm hiểu cách xác định các trang mạng xã hội phù hợp, tạo nội dung tuyệt vời mà người dùng sẽ yêu thích và đo lường thành công của bạn.
 • Video: Khám phá cách tích hợp video vào chiến lược trực tuyến, tạo quảng cáo video với ngân sách tiết kiệm và đảm bảo rằng chúng được xem bởi đúng người.
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh: Gây chú ý trực tuyến bằng cách xác định đúng đối tượng, mạng quảng cáo và chiến lược cho quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn.
 • SEM: Trong phần giới thiệu về Google Ads này, hãy tìm hiểu về các công cụ nghiên cứu khác nhau có sẵn, cùng với cách chọn từ khóa và tối ưu hóa chiến dịch để mang lại lợi nhuận tốt hơn.
 • SEO: Hiểu sự khác biệt giữa tìm kiếm không trả phí và tìm kiếm có trả phí, tìm hiểu cách phát triển kế hoạch SEO hiệu quả nhất và tối ưu hóa các trang web để người dùng có thể tìm thấy nội dung dễ dàng hơn.

📌 Cấu trúc bài học:

 • Tìm hiểu sâu về quảng cáo hiển thị (Display Marketing)
 • Kết nối qua email
 • Quảng cáo trên các trang web khác
 • Gây chú ý với các quảng cáo kèm kết quả tìm kiếm
 • Cải thiện các chiến dịch tìm kiếm

📌 Thông tin về khóa học:

 • 100% Online
 • Thời gian: 3 giờ
 • Cấp độ: Người mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Cung cấp bởi: Google

📌 Đăng kí ngay tại: https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/promote-business-online

__________________

📌 About this course:

This course will tell you how to create a successful advertising and marketing strategy, and explain how email marketing, video and display ads can help you reach and attract more of the right customers.

📌 Skills you’ll learn:

 • Business Strategy: learn how to define and track clear goals, segment audiences and analyse data to help improve your online marketing efforts.
 • E-commerce: All the strategies and tools you need to build an online store, sell effectively online and optimise the user experience.
 • Email marketing: Master the basics of email marketing, including how to track responses, create simple landing pages and use A/B testing.
 • Local marketing: Reach and engage potential customers nearby, using local directories, mobile marketing.
 • Social media: Find out how to identify the right social network sites, create great content users will love and measure your success.
 • Video: Discover how to integrate video into an online strategy, create video ads on a budget and make sure they’re seen by the right people.
 • Display advertising: Get noticed online by identifying the right audiences, ad networks and strategies for your display ads.
 • SEM: In this introduction to Google Ads, learn about the different research tools available, plus how to choose keywords and optimise campaigns for a better return.
 • SEO: Understand the differences between organic and paid search, learn how to develop the most effective SEO plan and optimise web pages so that users can find content easier.

📌 Syllabus:

 • Deep dive into display advertising
 • Connect through email
 • Advertise on other websites
 • Be noticed with search ads
 • Improve your search campaigns

📌 About this course:

 • 100% Online
 • Duration: 3 hours
 • Level: Beginer
 • Language: English
 • Offered by: Google

📌 Register now: https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/promote-business-online

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com

You may also like...