Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Tìm Kiếm Cách Học Tập Hiệu Quả Cho Bản Thân

NO DEADLINE

[English caption below]

Học cách học: là một nghiên cứu mà tất cả chúng ta phải tham gia tìm hiểu và phân tích để tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân trong suốt cuộc đời của mình, nhưng sẽ không có đáp án chính xác nào sẽ đảm bảo thành công. Vậy nên với khóa học miễn phí này, với mục đích làm cho quá trình học tập trở nên rõ ràng hơn bằng cách áp dụng các ý tưởng và những hành động thực tiễn khác nhau vào việc học tập, sẽ giúp chúng ta nâng cao nhận thức về việc học và phương pháp phù hợp cho chính mình. Hầu hết việc học phải bắt nguồn từ sự vui vẻ và tích cực và việc này cũng chính là mục đích khóa học muốn hướng đến – tìm đến sự thoải mái trong việc học tập và hiệu quả.

 • Cung cấp bởi: Open.edu
 • Chi phí: Miễn phí
 • Thời gian: 6 tiếng
 • Trình độ: Giới thiệu

🍁  Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Tìm ra và hiểu cách học của riêng mình
 • Áp dụng các ý tưởng và hoạt động trong khóa học này vào kinh nghiệm học tập hiện có
 • Học một cách có phản xạ.

🍁  Bắt đầu ngay tại: open.edu

Mong bạn sẽ thích khóa học này!

————————————————————-

Learning how to learn: a process we all engage in throughout our lives, but no single method of learning guarantees success. This free course, Learning how to learn, aims to make the process of learning much more explicit by inviting you to apply various ideas and activities to your own study as a way of increasing your awareness of your own learning. Most learning has to be an active process and this is particularly true of learning how to learn.

🍁  Information:

 • Provided by: Open.edu
 • Price: Free
 • Time: 6 hours
 • Level: Introductory

🍁  After studying this course, you should be able to:

 • Think about and understand personal ways of learning
 • Apply the ideas and activities in this course to existing learning experiences
 • Learn reflectively.

🍁  Start now at: open.edu

Hope you enjoy the course!

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...