Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Modern Web Design

NO DEADLINE

[English caption below]

Modern web design sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản về HTML, CSS và JavaScript để trở thành một lập trình giao diện web (front-end developer)

🧏Tổng quan về khóa học:

Khóa học này là phần giới thiệu về quy trình sử dụng các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript thiết kế và xây dựng giao diện cho các trang web hoặc ứng dụng web để người dùng có thể xem và tương tác trực tiếp trên đó (front-end developer). Bạn sẽ học cách viết nội dung bằng HTML, sử dụng CSS làm công cụ thiết kế và thêm tính tương tác vào các trang web của mình bằng JavaScript. Bạn cũng sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc xây dựng một trang web đáp ứng nhu cầu người sử dụng cho các thiết bị di động, máy tính bảng cũng như cho máy tính để bàn.

🧑‍💻Nội dung khóa học:

 • Bài 1: Đặt nền móng đầu tiên.
 • Bài 2: Giới thiệu về HTML
 • Bài 3: Cấu trúc nội dung HTML.
 • Bài 4: Giới thiệu về CSS.
 • Bài 5: Sử dụng CSS như một công cụ thiết kế.
 • Bài 6: Giới thiệu về JavaScript.

📌Yêu cầu:

 • Điều kiện tham gia khóa học này rất linh hoạt. Các bài tập liên quan đến viết/phác thảo hoặc sử dụng phần mềm thiết kế mà bạn đã quen thuộc. Dưới đây là những thứ cần thiết cho quá trình học:
 • Máy tính để bàn Mac hoặc Windows hoặc laptop;
 • Google Chrome web browser;
 • Text Editor.

🕵Khóa học này dành cho:

 • Những lập trình viên front-end; các nhà thiết kế web và cả những nhà sáng tạo.

📌Thông tin khóa học:

 • 100% miễn phí.
 • Hình thức học: Online.
 • Ngôn ngữ:Tiếng Anh.
 • Người hướng dẫn: Aaron Gustafson.
 • Nhà phát triển: Open edX.

👉Đăng ký học tại đây: https://thegymnasium.com/courses/GYM/107/0/about

——————————————————————————————-

Modern Web Design will prepare you to be a front-end developer by walking you through the basics of HTML, CSS and JavaScript.

🧏Overview:

This course is an introduction to front-end development for the web. You will learn how to mark up content with HTML, use CSS as a design tool, and add interactivity to your web pages with JavaScript. You will also learn the basics of building a responsive website for mobile devices and tablets, as well as for the desktop.

🧑‍💻Course outline:

 • Lesson 1: Getting Your Bearings
 • Lesson 2: An Introduction To HTML
 • Lesson 3: Structuring HTML Content.
 • Lesson 4: Getting Started With CSS.
 • Lesson 5: CSS As A Design Tool.
 • Lesson 6: Getting Started With JavaScript.

📌Requirements:

 • The requirements for this class are flexible and vary. Many of the assignments rely either on writing/sketching or using design software that you are familiar with. That being said, here’s what you’ll need:
 • Mac or Windows desktop or laptop;
 • Google Chrome web browser;
 • Text Editor.

🕵This course is for:

Aspiring Front-end Developers; designers and creators.

📌Details:

 • 100% free.
 • Type of course: Online.
 • Language: English.
 • Instructor: Aaron Gustafson.
 • Developer: Open edX.

👉Register here: https://thegymnasium.com/courses/GYM/107/0/about

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com