Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Tìm Hiểu Các Bảo Tàng Khoa Học Ở Pháp

NO DEADLINE

[English caption below]

Sử dụng chủ đề khoa học và công nghệ ở Pháp, khóa học miễn phí này, Tiếng Pháp nâng cao: Tại bảo tàng khoa học ở Paris, sẽ hướng dẫn bạn cách cấu trúc lập luận, viết tóm tắt, sử dụng hàm phụ, báo cáo số và thể hiện mong muốn bằng tiếng Pháp

🌼  Thông tin: 

 • Cung cấp bởi: Open.edu
 • Thời gian:
 • Chi phí: Miễn phí
 • Trình độ: Nâng cao

🌼  Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • bày tỏ mong muốn, sở thích và sự cần thiết
 • phát âm số và ngày tháng
 • tóm tắt một văn bản
 • cấu trúc đối số
 • sử dụng hàm phụ để thể hiện sự nghi ngờ.

🌼  Bắt đầu ngay tại: open.edu

Mong bạn sẽ thích khoá học này!

—————————————–

Using the topic of science and technology in France, this free course, Advanced French: At the science museum in Paris, will show you how to structure arguments, write a summary, use the subjunctive, report numbers, and express wishes in French.

🌼  Information: 

 • Provided by: Open.edu
 • Time
 • Price: Free
 • Level: Advanced

🌼  After studying this course, you should be able to:

 • express wishes, preferences, and necessity
 • pronounce numbers and dates
 • summarise a text
 • structure arguments
 • use the subjunctive to express doubt.

🌼  Start now at: open.edu

Hope you will enjoy the course!

#ivolunteer #ivolunteervietnam #khoahoc #phap #mienphi

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...