[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Bệnh Trầm Cảm

📌 NO DEADLINE

[English caption below]

🌵 Trầm cảm đã và đang là một trong những vấn đề về sức khỏe rất đáng quan ngại trên toàn thế giới. Nhưng đâu cảm giác thực sự của một người bị trầm cảm? Vấn nạn này có đang trên đà gia tăng? Đây có phải là một căn bệnh phổ biến trong thời hiện đại? Hay liệu trầm cảm có mang lại lợi ích tiềm ẩn – một bước tiến trong quá trình thích nghi với môi trường mới ?

🌵 Rối loạn lo âu có thể xảy ra trước trầm cảm và các triệu chứng có thể chồng chéo lên nhau, lo âu thường đồng thời với trầm cảm. Tuy nhiên, kháng thuốc là một vấn đề phổ biến – một phần ba hoặc nhiều bệnh nhân không đáp ứng với các thử nghiệm điều trị trong vài tuần bằng thuốc chống trầm cảm. Tại sao khoảng một phần ba hoặc nhiều hơn những người bị trầm cảm không đáp ứng với các phương pháp điều trị chống trầm cảm hiện tại? Những lựa chọn điều trị mới nổi nào hiện có?

🌵 Sau khi khóa học này kết thúc, bạn sẽ có thể:

• Hiểu được rằng bệnh trầm cảm đến từ tâm lý xã hội

• Thảo luận về các vấn đề trong khoa học sức khỏe tâm thần liên quan đến trầm cảm

• Nhận ra các bằng chứng khác nhau về sự không chắc chắn, mơ hồ và giới hạn của kiến ​​thức hiện tại trong nghiên cứu khoa học sức khỏe tâm thần.

🌵 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

• Tài trợ: Đại học Open

• Nền tảng: OpenLearn

• Hình thức: 100% online

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

• Thời gian: 7 tiếng

🌵 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/exploring-depression/content-section-0?active-tab=content-tab

_________________________________

🌵 Depression represents a major global health concern. But what does it actually feel like to experience depression? Is depression on the increase? Is this an illness of modern civilisation? Can depression serve as an adaptive response – is there any benefit to depressed mood?

🌵 Anxiety disorders can precede depression, and symptoms can overlap, with anxiety often co-existing with depression. However, resistance to treatment is a common issue −a third or more of patients do not respond to trials of several weeks of treatment with antidepressant medications. Why is it that around a third or more of people with depression do not respond to current antidepressant treatments? What other emerging treatment options are out there?

🌵 By taking this course, you will be able to:

• Understand depression from biopsychosocial  perspectives

• Discuss contemporary issues in mental health science related to depression

• Recognise different lines of evidence and appreciate the uncertainty, ambiguity and limits of current knowledge in the study of mental health science.

🌵 ABOUT THIS COURSE:

• Offered by: Open University

• Foundation: OpenLearn

• 100% online

• Language: English

• Duration: 7 hours

🌵 ENROLL FOR FREE AT: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/exploring-depression/content-section-0?active-tab=content-tab

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...