Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Phát Triển Kĩ Năng Lãnh Đạo Trong Các Tổ Chức Tình Nguyện

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Khóa học này tạo cơ hội cho những người làm việc trong các tổ chức tình nguyện, với tư cách là nhân viên hoặc nhân viên được trả lương, phát triển phương pháp lãnh đạo thực tế và hiệu quả. Khi bạn tham gia khóa học, có một số hoạt động trong đó giúp kiểm tra sự hiểu biết của bạn về kiến thức mình đã học. Vào cuối khóa, bạn sẽ nhận được Tuyên bố tham gia để bạn có thể chia sẻ thành tích của mình với những người khác.

?Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Thảo luận về các cách tiếp cận lãnh đạo liên quan đến các tổ chức tình nguyện
 • Thực hành khả năng lãnh đạo trong các nhóm nhỏ và với các tình nguyện viên, thông qua việc rút ra một số phương pháp thực hành chính
 • Đưa ra phê bình về các cách tiếp cận chủ đạo
 • Thảo luận và phản ánh về lãnh đạo trong lĩnh vực tình nguyện liên quan đến đạo đức
 • Nêu rõ một hình thức lãnh đạo bắt nguồn từ thực tiễn giữa các nhóm người và bối cảnh khác nhau.

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Thời lượng: 15 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

?Đăng ký tại đây:

https://www.open.edu/openlearn/money-business/developing-leadership-practice-voluntary-organisations/content-section-overview?active-tab=description-tab

 

⚡Overview:

 • This course provides an opportunity for people who work within voluntary organisations, as paid employees or staff, to develop energetic, practical and thoughtful leadership practice. As you work through the course, there are some in-text activities to help test your understanding of the material. At the end of the course you will receive a Statement of Participation so that you can share your achievement with others.

?What you’ll learn:

 • Discuss approaches to leadership in relation to a number of pressing concerns relevant to voluntary organisations
 • Practise leadership in a more robust way within small teams and with volunteers, through drawing on some key practices
 • Offer a critique of dominant approaches to leadership in relation to cases from the voluntary sector
 • Discuss and reflect on leadership in the voluntary sector in relation to ethics
 • Articulate a form of leadership rooted in practice between diverse groups of people and contexts.

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 15 hours
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: OpenLearn

?Apply here: https://www.open.edu/openlearn/money-business/developing-leadership-practice-voluntary-organisations/content-section-overview?active-tab=description-tab

 

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17338

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER