Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Khai Thác Thế Mạnh Bản Thân Trong Công Việc

[English caption below]

🔥Xác định thế mạnh của bản thân và áp dụng trong công việc

Trong mười năm qua, đã có hơn 12 triệu sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các nền giáo dục của Vương quốc Anh.

Khóa học  bốn tuần này sẽ trang bị cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp các kỹ năng và hiểu biết mà họ cần để định hướng và tham gia thị trường việc làm tại địa phương. Khóa học không chỉ giúp họ xác định các thế mạng của mình mà còn hướng dẫn cách truyền đạt những kỹ năng này một cách hiệu quả với các nhà tuyển dụng, cũng như xây dựng sự hiểu biết về văn hóa tổ chức và nơi làm việc.

🔥Thông tin về khóa học:

Lộ trình:

Tuần 1 – Chuẩn bị

 • Xác định kỹ năng của bạn và thiết lập mục tiêu
 • Chọn công việc phù hợp
 • Kết nối và xây dựng mối quan hệ

Tuần 2 – Quy trình xin việc

 • Viết CV rõ ràng và bao gồm các bức thư truyền đạt kỹ năng của bạn
 • Xử lý các cuộc phỏng vấn xin việc
 • Sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên

Học phí: Free

Hình thức: Online

Ngôn ngữ: Anh

🔥Bạn sẽ đạt được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể …

 • Xác định điểm mạnh của bạn và sử dụng những điểm này áp dụng cho sự nghiệp của bạn
 • Sở hữu một loạt các kỹ năng chuyên môn có thể giúp bạn thành công ở bất kỳ nơi làm việc nào
 • Xây dựng một chiến lược hiệu quả để có được công việc phù hợp với bản thân
 • Hợp tác, kết nối và giao tiếp hiệu quả với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau

Đăng kí: https://bit.ly/3xYoWwd

————————————————————-

🔥Learn how to identify your strengths and use them in your career

In the last ten years there have been more than 12 million international graduates of UK education.

This four-week course will equip international graduates with the skills and understanding that they need in order to navigate and enter their local employment market. It will support them to identify their skills, and how to communicate these effectively to potential employers, as well as building an understanding of organisational and workplace culture.

🔥Information about the course:

Route: 

Week 1 – Getting ready

 • Identifying your skills and setting goals
 • Choosing the right job
 • Networking and building relationships

Week 2 – The job application process

 • Writing clear CVs and covering letters which communicate your skills
 • Handling job interviews
 • Getting ready for day one at work

Tuition: Free

Learning: online

Language: English

🔥What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Identify your strengths and use these to reflect on your career path
 • Demonstrate a range of professional skills that can help you succeed in any workplace
 • Develop an effective strategy to get the right job for you
 • Collaborate, network and communicate more proficiently with people from different cultural backgrounds and in different cultural contexts

 Link apply: https://bit.ly/3xYoWwd

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24631


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Nguyễn

ngdieulinh.ivolunteer@gmail.com