Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Của Đại Học York Giúp Tìm Hiểu Về Ngành Kĩ Thuật Tương Lai

📌NO DEADLINE

[English caption below]

    ✨Trong thời đại 4.0, các mạng khoa học công nghệ kỹ thuật bùng nổ thì việc sử dụng các thiết bị điện tử và máy móc thông minh không còn là điều quá xa lạ. Và ngành nghề đóng góp to lớn vào thành tựu trên chính là ngành kỹ thuật. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ngành nghề này thì hãy tham khảo khóa học dưới đây nhé!!!

📌Mô tả khóa học:

     Trong khóa học này, bạn sẽ được giới thiệu về nghiên cứu kỹ thuật và tìm hiểu lý do tại sao với vai trò là một kỹ sư, bạn có tiềm năng thay đổi thế giới. Ngoài ra, bạn sẽ được tìm hiểu cách các bộ môn toán học, sinh học, vật lý cùng với tư duy sáng tạo và kỹ năng con người kết hợp với nhau để tạo ra các dự án kỹ thuật tiên tiến. Vậy nên đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Khám phá tiềm năng của kỹ thuật hiện đại để thay đổi thế giới
 • Tóm tắt các kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế thành công
 • Áp dụng các khái niệm toán học và khoa học vào ứng dụng kỹ thuật trong thực tế
 • Thảo luận về bối cảnh kỹ thuật và vai trò của nó trong xã hội

📌Chủ đề:

 • Kỹ thuật môi trường.
 • Chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật y tế.
 • Thực tế ảo trong việc chăm sóc sức khỏe và giải trí.
 • Robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tương lai.

📌Chi tiết:

 •   Thời lượng: 3 tuần (4 tiếng/tuần)
 •   Phí tham gia: Miễn phí
 •   Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 •   Giáo viên: Jude Brereton, Andy Hunt

📌Đăng kí ngay tại: https://bit.ly/3vXiDaY

——————–

   ✨In the area of 4.0, science and technology networks are booming, the use of electronic devices and small machines is no longer a strange thing. And the industry that makes a great contribution to this achievement is engineering. If you are interested in learning about this profession, please refer to the course below!!!

📌Description:

     In this course, you will get an introduction to the study of engineering, and find out why, as an engineer, you have the potential to change the world. Otherwise, you will learn how the disciplines of maths, biology, physics, alongside creative thinking and people skills, come together to produce cutting-edge engineering projects. By that way, at the end of this course you will be able to:

 • Explore the potential of modern engineering to change the world
 • Summarise the underlying component skills needed for successful engineering
 • Apply mathematical and scientific concepts to real-world engineering applications
 • Discuss the context of modern engineering and its role in society

📌Topics:

 • Environmental engineering
 • Healthcare and Medical Engineering
 • Virtual reality for healthcare and entertainment
 • Robots, artificial intelligence and future technology

📌Details:

 •   Length: 3 weeks (4 hours/week)
 •   Tuition: Free
 •   Language: English
 •   Teacher: Jude Brereton, Andy Hunt

 📌Join at: https://bit.ly/3vXiDaY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24558


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diep Nguyen

nguyenngocdiep.ivolunteer@gmail.com