Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Viết Về Các Khám Phá Khoa Học

🎨No deadline

[English caption below]

🎏Tổng quan

Nếu không có các ghi chép lại, khoa học sẽ chẳng thể nào tồn tại. Bằng cách lưu lại các kết quả thí nghiệm và công bố chúng, các nhà khoa học có thể chia sẻ những công trình nghiên cứu của họ tới với công chúng, thậm chí là thu hút thêm những khan giả quan tâm.

Các bài viết khoa học có rất nhiều dạng: từ các bài báo cho đến các video. Bạn sẽ được khám phá về các thể loại khác nhau của nó và khám phá các yếu tố cần thiết cấu thành nên một bài viết.

Bạn cũng sẽ được tìm hiểu về cách thu thập thông tin chính xác, các ý kiến liên quan và các “bí kíp” để phỏng vấn thành công.

🎏Thông tin chi tiết

 • Thời lượng: 2 tuần (5 tiếng/ tuần)
 • Tiến độ: tự học dựa trên tiến độ bản thân
 • Giá cả: Miễn phí
 • Bảo trợ bởi: Dịch vụ cung cấp chứng chỉ CPD

🎏Chủ đề bài học

 • Khám phá các loại hình khác nhau của các báo cáo khoa học và các nguồn để tìm hiểu thêm về môn này
 • Tìm hiểu về các yếu tố cần thiết để viết nên 1 bài viết khoa học. VD: góc nhìn, độc giả và lí do để họ lưu tâm đến bài viết của bạn.
 • Cách để xây dựng lối kể chuyện
 • Học về các yếu tố khác nhau để viết thành bài báo, blogs và tiêu đề
 • Hiểu được tầm quan trọng của các câu chuyện trên báo và cách để đạt được nó
 • Biết về các sử dụng video để tiếp cận với nhiều khán giả hơn
 • Tìm hiểu các kĩ thuật phỏng vấn
 • Viết bài báo, blog hoặc kịch bản cho video và biết cách bình phẩm thành phẩm của người khác

🎏Kết quả

Cuối khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Giải thích khái niệm và các thể loại khác nhau của bài viết về khoa học
 • Nhận biết các ví dụ về các bài viết và đánh giá chúng
 • Đánh giá cách khoa học tiếp cận với công chúng
 • Nhận biết cách phân loại độc giả, góc nhìn và yếu tố quan trọng trong viết
 • Thể hiện được cách xây dựng cốt truyện
 • Nhận biết cách dùng của report và kĩ thuật phỏng vấn
 • Viết 1 bài báo, post hoặc kịch bản video
 • Phản ánh được sức mạnh của các bài blog và video thông qua các công cụ truyền thông

🎏Khóa học hướng tới đối tượng

Bất cứ ai có hứng thú trong khóa học (không cần kiến thức hoặc kĩ năng nền)

🎟🎟Link đăng kí: https://www.futurelearn.com/courses/discovering-science-science-writing

————————————————-

🎏Overview

Without science writing, science could not really exist. By recording experiments and publishing the results of studies and discoveries, scientists can share their important work, and find an engaged audience.

Science writing takes many forms: from press releases to video scripts. You’ll learn about different types of science writing, and look at the factors which you need to consider to write a story.

You’ll discover how to gather accurate information and relevant opinions as well as tips on how to conduct a successful interview.

🎏Details:

 • Length: 2 weeks (5 hours/week)
 • Pace: Learn at your own pace
 • Price: Free
 • Accredited by: The CPD Certificate Service

🎏What topics will you cover?

 • Examine the different forms science writing can take, and the sources for finding out about science.
 • Examine the factors to consider when preparing to write your own science story, such as the angle, who your audience is, and why they will be interested in a story.
 • Understand how to structure a narrative.
 • Examine the different components you need to write for news articles, press releases and blogs, such as the headline for a news article.
 • Understand the importance of balance in a news story and how to achieve it.
 • Explore how to use video stories to communicate scientific information to different audiences.
 • Explore interviewing techniques to use before and during a broadcast.
 • Write a news article, blog post or video script; and review and comment on the work of other learners.

🎏What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Explain what science writing is and identify different types.
 • Identify how to source examples of science writing and evaluate them.
 • Evaluate how science is communicated through the media.
 • Identify how to define an audience, angle and the top-line in science writing.
 • Demonstrate how to structure a narrative.
 • Identify the appropriate use of reporting and interviewing techniques.
 • Develop a news article, blog post or video script.
 • Reflect on the power of science blogs and videos as communication tools.

🎏Who is the course for?

The course is suitable for anyone with a general interest in science; no previous knowledge or experience is required.

🎟🎟Register here: https://www.futurelearn.com/courses/discovering-science-science-writing

Ngan Nguyen

baongan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...