Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phương Pháp Áp Dụng Tư Duy Khoa Học Vào Đời Sống Từ Đại Học Queensland (Australia)

📍 NO DEADLINE

[English caption below] 

💥 Bạn đã từng bao giờ tự ngẫm rằng làm thế nào mình có thể ứng dụng toán và khoa học vào cuộc sống? Bạn đã từng mơ ước rằng mình có thể đi xa hơn những gì mình đã học tại lớp? Khóa học này sẽ nâng cao kiến thức của bạn về những lĩnh vực chiêm nghiệm khoa học sử dụng các ví dụ thực tế từ cuộc sống. Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có những sự chuẩn bị nhất định để học toán và các môn khoa học tốt hơn tại trường và có thể xa hơn nữa.

💥 Bạn sẽ được học:

 • Phương pháp đo lường.
 • Phương pháp ước tính.
 • Giá trị bằng chứng.
 • Phân biệt giữa logic và thành kiến.
 • Sự ngộ nhận sai lầm.

📍 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Đại học Queensland
 • Nền tảng: Edx
 • Thời lượng: 2 – 4 tiếng trong 8 tuần.
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⭐️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: https://bit.ly/31HXeG5

——————–

[Online] Question Everything: Scientific Thinking in Real Life

💥 Have you ever wondered how you can apply math and science skills to real life? Do you wish you could go beyond what you’ve learned in the classroom? This science course will advance your knowledge as we unpack some important scientific thinking skills using real-world examples. By completing this course, you will be better prepared to continue studying math and science at the high school level and beyond.

💥 You’ll learn:

 • Measurement
 • Estimation
 • The validity of evidence
 • The difference between logic and opinion
 • Misconceptions

📍 About this course:

 • Offered by: The University of Queensland
 • Platform: Edx
 • Duration: 2 – 4 hours in 8 weeks
 • Language: English
 • 100% Online

⭐️ For more information and enrollment: https://bit.ly/31HXeG5

Anh Phu Nguyen Ngoc

anhphu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...