Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Tảo

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

“Tảo là một nhóm thực vật lớn và đa dạng, bao gồm các sinh vật thông thường là tự dưỡng, gồm một hay nhiều tế bào có cấu tạo đơn giản, có màu khác nhau, luôn luôn có chất diệp lục nhưng chưa có rễ, thân, lá. Hầu hết tảo sống trong nước. Đây là những sinh vật mà vách thân chứa xenluloza, là những sinh vật tự dưỡng vì chứa diệp lục, quang hợp nhờ ánh sáng và CO2. Cùng với các thực vật ở nước khác, khi quang hợp, tảo thải ra khí oxy giúp cho sự hô hấp của các động vật ở nước. Những tảo nhỏ sống trôi nổi là nguồn thức ăn của cá và nhiều động vật ở nước khác. Tảo có thể dùng làm thức ăn cho người và gia súc. Một số tảo được dùng làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng trong công nghiệp như làm giấy, hồ dán, thuốc nhuộm,…”

🔬 Giới thiệu chung:

Khóa học này sẽ giới thiệu về tảo, trình bày tại sao chúng lại quan trọng và tại sao chúng ta quan tâm đến chúng vì lợi ích môi trường cũng như công dụng của chúng đối với các sản phẩm. Học viên cũng sẽ khám phá được sự đa dạng của tảo bao gồm các đặc điểm và ứng dụng của một số loại tảo đang được sử dụng thương mại ngày nay.

Sau đó, học viên sẽ được tìm hiểu về hệ sinh thái tảo và cách thức chúng tương tác với môi trường, bao gồm cả sâu bọ và động vật ăn thịt, ảnh hưởng đến năng suất tảo. Và cuối cùng, học viên sẽ được kiểm tra các quy trình sản xuất tảo sinh học, cũng như một số sản phẩm, lợi ích và thách thức ảnh hưởng đến khả năng tạo ra các sản phẩm thương mại từ tảo.

🦠 Nội dung khóa học:

 • Kiến thức cơ bản về tảo
 • Đa dạng tảo
 • Hệ sinh thái tảo

🧫 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Tiến sĩ Stephen Mayfield và Giáo sư Ira “Ike” Levine
 • Cung cấp bởi:  Đại Học California (San Diego)
 • Thời gian: 10 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

🧬 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/algae

——————–

🔬 General introduction:

This course will cover what algae are, why they are important, and why we are interested in them for both their environmental benefit, as well as their use for products. You will also explore the vast diversity of algae including the characteristics and applications of some of the main types of algae that are in commercial use today.

Later you will learn about algal ecology and how interactions with environment, including pests and predators, affect algal productivity. And finally you will examine the processes of algae bio-manufacturing including production processes, as well as some of the products, benefits, and challenges that impact our ability to make commercially viable products from algae.

🦠 Course content:

 • Algae Basics
 • Algal Diversity
 • Algal Ecology

🧫 Course information:

 • Teacher: Dr. Stephen Mayfield, Ira “Ike” Levine
 • Offered by: UC San Diego
 • Time: 10 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

🧬 Register now at: https://www.coursera.org/learn/algae

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com