Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quản Lí Sự Thay Đổi Trong Môi Trường Kinh Doanh Toàn Cầu

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

😷 Đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật rất nhiều cách thức mà kinh doanh toàn cầu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và gần như đã thiết lập lại toàn bộ quy luật của lĩnh vực kinh doanh toàn cầu.

😉 Khóa học này được thực hiện bởi the Auckland University of Technology (AUT) sẽ giúp bạn hiểu và thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

🔻 Các chủ đề của khóa học:

 • Thay đổi của lĩnh vực kinh doanh toàn cầu sau đại dịch COVID
 • Thách thức của khí hậu và khả năng phục hồi
 • Thay đổi về chính trị và kinh tế toàn cầu
 • Thay đổi về công nghệ và công việc toàn cầu

🔻 Đối tượng khóa học:

 • Khóa học này dành cho bất kì ai có hứng thú trong việc khám phá những cách thức mà môi trường kinh doanh toàn cầu bị gián đoạn và định hình lại. Ngoài ra, khóa học còn đặc biệt hữu ích cho các nhà lãnh đạo và những ai muốn phát triển kỹ năng tư duy phản biện để doanh nghiệp thích nghi với những biến đổi toàn cầu.

🔻 Chi tiết về khóa học:

 • Cung cấp bởi: Auckland University of Technology (AUT)
 • Giảng viên: the experts at the AUT Faculty of Business, Economics, and Law
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Thời lượng: 6 tuần
 • 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

——————————————————————————————————————–

😷 The COVID-19 pandemic has highlighted the many ways that global business intersects our lives and, in many ways, seems to have ‘rewritten’ the rules of global business entirely.

😉 This course from the Auckland University of Technology (AUT) will help you understand and adapt to changes in the global business environment.

🔻 What topics will you cover?

 • Global Business change in a Post-COVID world
 • Climate Challenges & Resilience
 • Global Political & Economic Change
 • Technological Change & Global Work

🔻 Who is the course for?

 • This course is designed for anyone interested in exploring the ways in which the global business environment is being disrupted and reshaped. It will be especially useful to business leaders and anyone looking to develop their critical thinking skills to adapt their business to global changes.

🔻 Course information:

 • Offered by: Auckland University of Technology (AUT)
 • Instructors: the experts at the AUT Faculty of Business, Economics, and Law
 • Platform: Futurelearn
 • Duration: 6 weeks
 • 100% online
 • Language: English

👉 Register at: HERE

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com