Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Phân Tích Kinh Doanh Dành Cho Ngành Công Nghệ Thông Tin

⏰⏰No deadline

[English caption below]

🎆Thông tin chi tiết:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 1 tiếng 5 phút
 • Chuyên gia: Tom và Angela Hathaway

🎆Yêu cầu

 • Có sự quan tâm đến lĩnh vực phân tích kinh doanh
 • Không yêu cầu nền tảng kỹ thuật
 • Có mong muốn hiểu các công cụ và kỹ thuật phân tích kinh doanh hiện đang được sử dụng
 • Đã có kiến thức về phương pháp phát triển hệ thống (SDM) đối với hoạt động phân tích kinh doanh

🎆Mô tả

Phân tích kinh doanh trong thế giới thực

Từng có một câu châm ngôn Phật giáo đã nói thế này: “Hãy cẩn thận suy nghĩ về những dự định bởi chúng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai”. Theo một nghĩa rất thực tế, câu nói này cho thấy ý nghĩa của việc phân tích hoạt động kinh doanh.

Trên thực tế, mọi tổ chức đều thực hiện một số hình thức phân tích hoạt động kinh doanh trong bất kì hoàn cảnh nào. Đối với nhiều doanh nghiệp(đặc biệt là các tổ chức lớn hơn), đó là một quá trình được quản lý và có cấu trúc cực kỳ chặt chẽ trong khi những công ty phát triển mạnh nhờ sự thay đổi và chỉ thực hiện phân tích hoạt động kinh doanh khi cần thiết. Việc quan niệm rằng phân tích kinh doanh chỉ cần thiết để phát triển các giải pháp CNTT là không chính xác. Trên thực tế, nó là một thành phần quan trọng của bất kỳ sáng kiến ​​thay đổi nào trong một tổ chức cho dù công nghệ có tham gia hay không.

Các phương pháp và kỹ thuật phân tích kinh doanh hiện tại

Khóa học xác định cách phân tích kinh doanh hiện đang được thực hành. Các tác giả cung cấp cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này bằng cách phân biệt các phân tích kinh doanh chiến lược, chiến thuật và hoạt động. Khóa học cung cấp các cuộc khảo sát về những công việc của 1 nhà phân tích kinh doanh thực sự và những kỹ thuật phân tích kinh doanh thường sử dụng nhất. Bạn sẽ tìm hiểu về “yêu cầu và các loại hình yêu cầu khác nhau. Mặc dù có nhiều yêu cầu xác định các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) trong tương lai, ở đây, các tác giả chỉ chia sẻ kinh nghiệm của họ về cách các phương pháp phát triển phần mềm Waterfall, Iterative, Agile và Experimental (hay còn gọi là “Chaotic”) tác động đến phân tích kinh doanh.

Khóa học này dành cho ai?

 • Chuyên gia về vấn đề đối tượng
 • Chủ sở hữu sản phẩm
 • Người quản lý sản phẩm và dự án
 • Người làm việc với quy trình kinh doanh
 • Người quản lý quy trình kinh doanh
 • Quản lý dây chuyền
 • Nhà phân tích kinh doanh

✨✨Đăng kí tại đây: https://www.udemy.com/course/business-analysis-defined/

———————————————-

🎆Details:

 • Language: English
 • Length: 1 hour and 5 minutes
 • Price: Free
 • Experts: Toma and Angela Hatheway

🎆Prerequisites

 • Interest in the field of business analysis
 • No technical background required
 • Desire to understand business analysis tools and techniques currently in use
 • Need to understand the impact that System Development Methods (SDM) have on business analysis activities
 • No additional materials are required

🎆Description

Business Analysis in the Real World

A Buddhist proverb warns, “Be mindful of intention. Intention is the seed that creates our future. ” In a very real sense, this statement expresses the reason for business analysis.

In reality, every organization does some form of business analysis whether it uses the term or not. For many (especially larger organizations), it is an extremely structured, managed process while others thrive on change and only do business analysis when and as needed. The perception that business analysis is only needed to develop IT solutions is inaccurate. Actually, it is a critical component of any change initiative within an organization whether software is involved or not.

Current Business Analysis Techniques and Methods

The course defines how business analysis is currently practiced. The authors provide insight into this fast-growing field by distinguishing strategic, tactical, and operational business analysis. It provides surveys of what Business Analysts really do and what business analysis techniques people use most often when they are the one “wearing the BA hat”. You will learn what “requirements” really are and what different types of requirements exist. Because many requirements define future information technology (IT) solutions, the authors share their experience on how Waterfall, Iterative, Agile, and Experimental (aka “Chaotic”) Software Development methodologies impact the business analysis responsibility.

🎆Who is this course for?

 • Subject Matter Experts
 • Product Owners
 • Product and Project Managers
 • Business Process Users
 • Business Process Managers
 • Line Managers
 • Business Analysts

✨✨Apply here: https://www.udemy.com/course/business-analysis-defined/


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngan Nguyen

baongan.ivolunteer@gmail.com