Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Internet Vạn Vật và Sự Bền Vững

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

Khi mọi người trên thế giới ngày càng được gắn kết hơn, mỗi chúng ta sử dụng những thiết bị thông minh để vượt qua những trở ngại khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta áp dụng công nghệ IoT (Internet of Things – Internet vạn vật) vào các vấn đề có quy mô toàn cầu như sự bền vững?

Trong khóa học này, bạn sẽ được khám phá những nguyên tắc cơ bản của Internet vạn vật và cách sử dụng công nghệ này để vượt qua những thách thức mà hiện nay chúng ta phải đối mặt.

🔻Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Biết được những nguyên tắc cơ bản của Internet vạn vật (IoT), bao gồm công nghệ, chiến lược kinh doanh và quản lí dữ liệu.
 • Đánh giá và phản ánh mức độ liên quan và tiềm năng của Internet vạn vật (IoT) để đóng góp vào việc giải quyết những thách thức mang tính bền vững

🔻Thông tin khóa học:

 • Cung cấp bởi: The Mind Lab và Tech Futures Lab
 • Giảng viên: John McDermott và Kriv Naicker
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Thời lượng: 2 tuần
 • 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh

👉Đăng ký: TẠI ĐÂY

————————————————————————————————————————-

As our world becomes more and more connected, we use smart devices to overcome different obstacles in our day-to-day lives. But what happens when we turn IoT technology toward global-scale problems like sustainability?

On this two-week course, you’ll explore the fundamentals of the Internet of Things (IoT), and how we can use this technology to overcome different sustainability challenges that we face today.

🔻By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Demonstrate an understanding of the fundamentals of the Internet of Things (IoT), including technology, business strategy and data management.
 • Evaluate and reflect on the relevance and potential of the Internet of Things (IoT) to contribute to initiatives addressing sustainability challenges.

🔻Course information:

 • Offered by: The Mind Lab và Tech Futures Lab
 • Instructors: John McDermott và Kriv Naicker
 • Platform: Futurelearn
 • Duration: 2 weeks
 • 100% online
 • Language: English

👉Register at: HERE


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com