Deadline: All year round

 [Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Lĩnh Vực Tình Nguyện

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌Giới thiệu

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực tình nguyện và có mong muốn trở thành một tình nguyện viên thì khóa học này là dành cho bạn. Khóa học sẽ hướng dẫn bạn về một số đặc điểm và giá trị đặc biệt của lĩnh vực tình nguyện, cách các tổ chức được tài trợ và thu hút các tình nguyện viên và các ‘bên liên quan’ khác vào công việc của họ. Khoá học cũng sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng để bạn có thể áp dụng vào công việc của chính mình cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bạn

📌Nội dung khóa học

 • Thể hiện sự hiểu biết cơ bản về ý nghĩa của một tình nguyện viên, các giá trị, sự đóng góp và các đặc điểm của một chương trình tình nguyện
 • Nhận biết và sử dụng một số thuật ngữ và khái niệm liên quan đến lĩnh vực tình nguyện
 • Áp dụng kiến thức của bạn về lĩnh vực tình nguyện trong làm việc hoặc cuộc sống
 • Liên kết việc học của bạn với mục tiêu cá nhân hoặc nghề nghiệp của riêng bạn.

📌Chi tiết 

 • Tổ chức: OpenLearn
 • Thời lượng: 24 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Hình thức: Online 100%

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://introducing-the-voluntary-sector

—————————————————–

📌Overview

If you feel that you want to learn more about the voluntary sector then this short 8-week course is for you. The course will guide you through some of the distinctive features and values of the voluntary sector, how organizations are funded and involve volunteers and other ‘stakeholders’ in their work. It will also provide you with knowledge and skills you can apply to your own work or volunteering as well as your everyday life.

📌What you’ll learn

 • Demonstrate a basic understanding of what is meant by the voluntary sector, its values, contribution and distinctive features
 • Recognize and use some of the terms and concepts associated with understanding the voluntary sector
 • Use and apply your knowledge about the voluntary sector to your own work or volunteering experience
 • Link your learning with your own personal or career goal

📌Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 24 hours
 • Language: English (with subtitle)
 • 100% online

📌Further information and register athttps://introducing-the-voluntary-sector


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

K59 Nguyen Thu Ha

k59.2014110078@ftu.edu.vn