Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Lập Trình Với VR Room

 NO DEADLINE

[English caption below]

Bạn đang quan tâm đến việc học cách tạo trò chơi điện tử, cụ thể là trò chơi VR mà không biết bắt đầu từ đâu hay bạn không biết chút gì về kiến thức và lập trình? Vậy thì khóa học này chính xác là dành cho bạn!!!

Mô tả khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ được:

 • Tìm hiểu cách thiết kế, lập trình và tạo các trò chơi VR của riêng bạn.
 • Khám phá kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình
 • Khám phá lập trình Unity VR và C#
 • Biết được khả năng của bạn trong việc tạo một trò chơi 2D trong Unity

Chủ đề:

 • Tìm hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản mà tất cả các ngôn ngữ lập trình sử dụng
 • Tìm hiểu cách máy tính đọc, xử lý hướng dẫn dưới dạng mã
 • Tìm hiểu cách sử dụng và tạo các biến cho mã của bạn
 • Tìm hiểu các kỹ thuật để đơn giản hóa các vấn đề phức tạp
 • Tạo một trò chơi đơn giản dựa trên văn bản để thực hành kiến ​​thức lập trình của bạn
 • Tạo một trò chơi 2D bằng Unity với một chủ đề độc đáo

Chi tiết:

 •   Ngày bắt đầu: 5/7/2021
 •   Thời lượng: 10 tuần (2 tiếng/tuần)
 •   Phí tham gia: Miễn phí
 •   Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 •   Giáo viên: Peter Dong

Tham gia tại: https://bit.ly/369bYzX

——————–

Are you interested in learning how to create video games, specifically VR games or do not have any knowledge or experience in programming? Then this course is exactly for you!!!

Description:

In this course, you will:

 • Learn how to design, program, and create your very own VR games
 • Explore the basics of programming language
 • Discover Unity VR and C# programming
 • Unleash your potential to create a 2D game in Unity

Topics:

 • Learn basic data types that all programming languages use
 • Learn how computers read/process instructions in the form of code
 • Learn how to use and create variables for your code
 • Learn techniques for simplifying complex problems
 • Create a simple text-based game to practice your programming knowledge
 • Create a 2D game using Unity with a unique theme

Details:

 •   Start: 5/7/2021
 •   Length: 10 weeks (2 hours/week)
 •   Tuition: Free
 •   Language: English
 •   Teacher: Peter Dong

 Join at: https://bit.ly/369bYzX

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25484


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diep Nguyen

nguyenngocdiep.ivolunteer@gmail.com