Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Các Công Cụ Tư Duy Kỹ Thuật Số Để Đưa Ra Quyết Định Tốt Hơn

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Khóa học sẽ thu hút bất kỳ ai sử dụng thông tin để trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định, cho dù đó là trong cuộc sống cá nhân hay nghề nghiệp, hoặc như một phần của nghiên cứu của họ. Khóa học giới thiệu một loạt các công cụ tư duy kỹ thuật số có thể giúp tìm kiếm và phân tích thông tin cũng như lập luận với thông tin đó.

📌Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Mô tả cách các công cụ tư duy kỹ thuật số mở rộng khả năng tự nhiên của con người
 • Sử dụng các công cụ tư duy kỹ thuật số để tìm kiếm thông tin
 • Sử dụng các công cụ tư duy kỹ thuật số để phân tích thông tin
 • Sử dụng các công cụ tư duy kỹ thuật số để lập luận về thông tin
 • Thảo luận về tương lai của các công cụ tư duy kỹ thuật số liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: Trực tuyến
 • Thời lượng: 24 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🔥Đăng ký tại đây: https://bit.ly/3w8eBxc

————————————-

⚡Overview:

 • The course will appeal to anyone who uses information to answer questions, solve problems or make decisions, whether it is in their personal or professional life, or as part of their studies. It will introduce a range of digital thinking tools that can help with finding and analyzing information, and reasoning with that information.

📌What you’ll learn:

 • Describe how digital thinking tools extend our natural capabilities
 • Use digital thinking tools to find information
 • Use digital thinking tools to analyse information
 • Use digital thinking tools to reason about information
 • Discuss the future of digital thinking tools in relation to artificial intelligence.

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 24 hours
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: OpenLearn

🔥Apply here: https://bit.ly/3w8eBxc


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh7012@gmail.com