Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Đổi Mới Sáng Tạo Thông Qua Thiết Kế

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

🔥 Giới thiệu về khóa học:

 • Ngày nay, thiết kế đang dần trở thành một kỹ năng góp phần nâng cao năng lực bản thân, trang bị cho mọi người khả năng giải quyết những vấn đề khiến họ cảm thấy phức tạp, không chắc chắn và đi đến thất bại.
 • Trong khóa học này, bạn sẽ được học cách sử dụng thiết kế như một phương pháp tư duy để mang lại một lợi thế chiến lược và sáng tạo trong nghề nghiệp của bạn và đồng thời, bạn sẽ được thực hành, áp dụng các quy trình trong thiết kế: suy nghĩ, thực hiện, phá vỡ, lặp lại

🔥 Bạn sẽ học gì trong khóa học này:

 • Bạn sẽ theo dõi khóa học này thông qua ba trong số những văn phòng thiết kế thú vị nhất nước Úc và học hỏi thêm những kinh nghiệm, kiến thức từ các nhà thiết kế và các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thiết kế. Những góc nhìn sâu sắc về ngành nghề này sẽ cho bạn khả năng phát triển hiểu biết một cách toàn diện về thiết kế và vai trò của thiết kế trong thời đại mới
 • Bạn sẽ sở hữu một bộ công cụ và những kỹ thuật thực hiện để áp dụng cho các tình huống xảy ra trong quá trình làm việc của riêng bạn để chuyển những vấn đề gay go thành những cơ hội và giải pháp, và cuối cùng là đổi mới sự sáng tạo thông qua thiết kế.

🔥 Cấu trúc bài học:

 1. Giới thiệu về thiết kế
 2. Tư duy thiết kế
 3. Tạo thiết kế
 4. Phá vỡ
 5. Lặp lại thiết kế

🔥 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: Khoảng 16 giờ để hoàn thành
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
 • Cung cấp bởi: Đại học Sydney

🔥 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/innovation-through-design

_____________________

🔥 About this course:

 • Design is becoming a capability-enhancing skill, equipping people with the ability to deal with uncertainty, complexity and failure.
 • In this course, you will learn how to use design as a way of thinking to provide strategic and innovative advantage within your profession and practice the design process: think, make, break and repeat.

🔥 You will learn in this course:

 • You will follow this course through three of Australia’s most exciting design offices and learn from practicing designers and leaders in design. This insight into industry will enable you to develop a comprehensive understanding of design and the role it can and does play within the innovation landscape
 • You will have a set of practical tools and techniques to apply to situations within your own professional context, to translate problems into opportunities and solutions, and ultimately to innovate through design.

🔥 Syllabus:

 1. Introducing design
 2. Design thinking
 3. Design making
 4. Design breaking
 5. Repeating design

🔥 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: Approx. 16 hours to complete
 • Language: English
 • Subtitles: Arabic, French, Portuguese (European), Italian, Vietnamese, German, Russian, English, Spanish
 • Offered by: University of Sydney

🔥 Register now: https://www.coursera.org/learn/innovation-through-design


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com