Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Lập Trình 101: Giới Thiệu Về Python

⚠️ NO DEADLINE

[English caption below]

Trong khóa học này, bạn sẽ được lập trình bằng Python. Được hướng dẫn bởi Raspberry Pi Foundation, bạn sẽ khám phá các khái niệm lập trình cơ bản, học cách hiểu các khái niệm cơ bản về cú pháp Python và diễn giải các thông báo lỗi.

Sau đó, bạn sẽ được học cách sử dụng các kỹ năng mã hóa mới của mình để tạo ra chương trình đầu tiên của riêng bạn – một chương trình có thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản.

? Bạn sẽ học được:

 • Khám phá các khái niệm lập trình cơ bản như lập trình và lặp lại
 • Xác định các trường hợp sử dụng cho các vòng lặp ‘for’ và ‘while’, các câu lệnh và hàm if
 • Tạo ra chương trình của riêng bạn để giải quyết một vấn đề đơn giản
 • Giải thích các thông báo lỗi, với kiến thức về cú pháp Python cơ bản

? Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Raspberry Pi Foundation
 • Giảng viên: Martin O’ Hanlon và Mac Bowley
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Khoa học
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 4 tuần, 2 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/pkggib

=====================================================

⚠️ NO DEADLINE

On this course, you’ll explore programming in Python. Guided by the Raspberry Pi Foundation, you’ll discover basic programming concepts, learning how to understand the basics of Python syntax and interpret error messages.

Ultimately, you’ll use your new coding skills to create your first program – which will be able to solve a simple problem.

? What you’ll learn: 

 • Explore basic programming concepts such as sequencing and repetition
 • Identify use cases for ‘for’ and ‘while’ loops, if statements and functions
 • Produce your own program to solve a simple problem
 • Interpret error messages, with a knowledge of basic Python syntax

? About this course:

 • Institution: Raspberry Pi Foundation
 • Instructor: Martin O’ Hanlon and Mac Bowley
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Science
 • Price: Free
 • Length: 4 weeks, 2 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

? Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/pkggib

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17172

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER