Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Làm Việc 4 Giờ Mỗi Ngày Giúp Nâng Cao Hiệu Suất

? NO DEADLINE

[English caption below]

 

? GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nếu bạn mong muốn có thể rút ngắn thời gian làm việc và sử dụng thời gian hiệu quả hơn, bạn có thể thích khóa học này!

Khóa Học Làm Việc 4 Giờ Mỗi Ngày được tạo ra nhằm giúp bạn tăng gấp đôi năng suất, làm việc với tốc độ hiệu quả nhất để tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giảng viên khóa học này đã từng dành tới 50% thời gian một ngày trong gần như cả cuộc đời công tác chỉ để làm việc, và rất ít dành ra thời gian để cải thiện, chăm sóc bản thân hay dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Kể từ khi chuyển sang làm việc trực tuyến, anh ấy đã tạo ra một hệ thống giúp chỉ dành 4 giờ mỗi ngày để làm việc, chiếm chỉ 17% thời gian một ngày. Với hệ thống này, bạn có thể hoàn thành được các công việc quan trọng một cách năng suất và tận hưởng 83% thời gian còn lại của mình.

Bằng cách học hỏi và áp dụng hệ thống này, bạn sẽ có thể cân bằng cuộc sống và công việc một cách lành mạnh hơn và có được chất lượng cuộc sống cao hơn.

? BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC

 • Làm việc thông minh hơn và hiệu quả hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn
 • Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ quan trọng, khẩn cấp và luôn điều hòa được các công việc với khối lượng đầy thử thách.
 • Theo dõi và quản lý công việc tốt hơn bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ.
 • Hiểu được mối quan hệ giữa công sức và tiền bạc, và không còn nhận định thời gian làm việc dài hơn nghĩa là kiếm nhiều tiền hơn.
 • Làm việc hiệu quả đồng thời đảm bảo thời gian dành cho gia đình, phát triển bản thân và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

? THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Udemy
 • Bao gồm: 18 bài giảng
 • Thời gian: 1 giờ 35 phút
 • Giảng viên: Suppoman ™
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • 100% Online

Lưu ý: Tại thời điểm Cẩm Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

? ĐĂNG KÍ: https://bit.ly/3ty61Y0

____________________________________

 

? DESCRIPTION

If you want to work less and get more out of the time you spend working, you might love this Udemy course! 

The 4 Hour Work Life was created to enable you to double your productivity, work at your most efficient and effective rate and have a better life.

Most of the instructor’s professional life he has spent up to 50% of his day working and commuting with little time for self-improvement, self-care and for friends and family. Since starting to work online, he has created a system where he dedicates 4 hours a day to work, which accounts for 17% of his day. With this system he can get important work done and be able to leave his work so that he can enjoy the remaining 83% of his day.

By learning and implementing this system, you will be able to have a healthier work life balance and be able to have a higher quality of life.

? WHAT YOU’LL LEARN

 • Work smarter and more effectively within a smaller time frame
 • Get all important and urgent tasks done and stay on top of a challenging workload
 • Track and manage their tasks better using a key Productivity tool!
 • Understand that work equals money and no longer attritribute length of working time to money
 • Work in a powerful manner whilst also ensuring time for family, self-development and better quality of sleep

? ABOUT THIS COURSE

 • Offered by Udemy
 • Content: 18 lectures
 • Duration: 1 hour 35 minutes
 • Instructor: Suppoman ™
 • Language: English
 • Price: Free
 • 100% Online

Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

? ENROLLMENT: https://bit.ly/3ty61Y0

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37667

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam