Deadline: 12/10/2021

[Online] Khóa Học Về Kỹ Năng Phỏng Vấn Chuyên Nghiệp

⏰ DEADLINE: 12/10/2021 (Gói miễn phí) và No Deadline (Gói $68 USD)

[English caption below]

Hãy để câu chuyện của bạn chinh phục nhà tuyển dụng!

? MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Trong một cuộc phỏng vấn, một khi bạn đã vững vàng trong việc nắm bắt nền tảng của nó bằng cách hoàn thành khóa học của English@Work về Kỹ năng phỏng vấn cơ bản, tiếp sau đây, cách bạn thuyết phục người đối diện tin vào khả năng của mình là một thử thách mới. Những người hướng dẫn của khóa học này có tỷ lệ thành công 100% trong các cuộc phỏng vấn và tìm việc, khóa học hi vọng có thể truyền tải những kinh nghiệm này cho bạn.

 • Không còn câu trả lời chung chung! Nhận biết các quản lý cấp cao đặc biệt tìm kiếm điều gì ẩn sau các câu hỏi khó.
 • Ngừng hỏi Google! Thay vào đó, trao đổi ý tưởng với cộng đồng người học toàn cầu.
 • Không còn phải tập dượt trong đầu! Bạn có thể sử dụng các công cụ trên nền tảng để thực hành, biết cách đánh giá câu trả lời và rút kinh nghiệm từ phản hồi của người hướng dẫn cũng như người tham gia khác.

 

? BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ:

*Gói miễn phí:

 • Chuẩn bị câu trả lời xác đáng và thuyết phục cho những câu hỏi khó.
 • Vận dụng các kỹ năng bằng lời nói và không lời để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.
 • Thể hiện chuyên nghiệp trong và sau khi phỏng vấn.

*Gói $68 USD:

 • Nhận biết các câu trả lời hiệu quả và không hiệu quả.
 • Truy cập phản hồi và nhận xét của người hướng dẫn.
 • Đánh giá câu trả lời của riêng bạn
 • Xem các video phỏng vấn có thời lượng đầy đủ với các chuyên gia trong ngành.

 

? NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Cách đưa ra những câu trả lời ấn tượng
 • Tám lời khuyên về giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Tầm quan trọng của ngữ điệu và trọng âm từ
 • Cách trả lời các câu hỏi đầy thử thách
 • Đặt câu hỏi thích hợp
 • Hành động chuyên nghiệp sau cuộc phỏng vấn
 • Đánh giá

*Đối với Gói $68 USD, để được cấp chứng nhận, bạn cần phải hoàn thành các thành phần đánh giá và đạt được 50% số điểm. Cả hai bài đánh giá nằm trong phần Đánh giá:

 • Đánh giá ghi chép 50%
 • Tự đánh giá 50%

 

? THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Người hướng dẫn: Adam Forrester & Jessica Xia
 • Tổ chức: HKPolyUx
 • Hình thức: 100% online
 • Nền tảng: edX
 • Cấp độ: Giới thiệu
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 4 tuần (1-3 giờ mỗi tuần)
 • Học phí: Miễn phí (Không có chứng nhận) – $68 USD (Các quyền lợi khác)

Lưu ý: Tại thời điểm Bình Nghi chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

? THAM GIA KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY


Tell your story so well interviewers can’t ignore you!

? ABOUT THIS COURSE:

Once you have successfully grasped the foundation of interview success by completing our English@Work: Basic Job Interview Skills course, how you persuade others to believe that you are as good as you say you are is now the challenge. Our instructors have had a 100% success rate in getting interviews and landing a job, and we hope to share that experience with you.

 • No more generic answers! Hear what senior management specifically looks for in challenging questions.
 • Stop asking Google! Exchange ideas with a global community of learners.
 • No more rehearsing in your head! Use the tools on the platform to practise, learn to assess answers and get inspiration from instructor feedback and other participants – Verified learners only.

 

? WHAT YOU’LL LEARN:

By the end of this course, Audit track learners will have learned how to:

 • Prepare precise and persuasive answers to challenging questions
 • Use verbal and non-verbal skills to impress the interviewers
 • Perform professionally during and after interviews

Learners on the Verified track will be able to:

 • Identify effective and ineffective answers
 • Access instructor feedback and comments
 • Evaluate their own answers
 • Watch full length interview videos with industry professionals

 

? COURSE CONTENT:

 • Giving Impressive Answers
 • Eight Tips on Non-Verbal Communication
 • Importance of Intonation and Word Stress
 • Answering Challenging Questions
 • Asking Appropriate Questions
 • Acting Professionally After Interviews
 • Assessment

In Verified track, in order to get a certificate, you need to complete the assessment components and achieve a 50% passing score. The two assessments are both located in the Assessment section:

 • Assessment Recording Grading 50%
 • Peer-Assessment 50%

 

? COURSE INFORMATION:

 • Instructor: Adam Forrester & Jessica Xia
 • Institution: HKPolyUx
 • Format: 100% online
 • Platform: edX
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Length: About 4 weeks (1-3 hours per week)
 • Tuition fees: Free (No certificate) – $68 USD (for more)

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

? APPLY IN: HERE

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=38381

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam